Zawory grzybkowe - woda lodowa

Szeroka oferta zaworów grzybkowych do regulacji automatycznej w instalacjach grzewczych i wody lodowej spełnieniajaca wysokie wymagania dotyczące precyzyjnej regulacji, odpowiednich parametrów technicznych. Typoszereg zaworów regulacyjnych dostępny jest w różnych wykonaniach materiałowych i z różnymi połączeniami.
 

Zawory grzybkowe RAV

 

 

 

RAV jest zaworem grzybkowym przeznaczonym głównie do układów grzewczych. Zawór może współpracować z elementami termostatycznymi RAVV, RAVI i RAVK oraz z siłownikami termicznymi typu ABV i ABN.

 

- Karta produktu

 


Zawory grzybkowe VMA

 

 

 

 


VMA są 2-drogowymi zaworami grzybkowymi przeznaczonymi głównie do układów ciepłowniczych. Ponadto, zawór VMA DN 15 może zostać połączony z elementami termostatycznymi bezpośredniego działania typu RAVI, RAVK i RAVV. Wszystkie wielkości zaworu mają gwint zewnętrzny, przeznaczony do płaskiego uszczelnienia (DIN 7603).

 

- Karta produktu


Zawory grzybkowe VMV


 

 

 

 

 


VMV są 3-drogowymi zaworami grzybkowymi używanymi głównie z termohydraulicznym siłownikiem ABV do regulacji temperatury przepływającego medium. Zawory VMV 15 i 20 mogą być stosowane z elementami termostatycznymi RAVI,RAVK i RAVV do regulacji c.w.u.

 

- Karta produktu

 Zawory grzybkowe VMT


 VMT są 2-drogowymi zaworami grzybkowymi przeznaczonymi głównie do układów grzewczych. Zawór może współpracować z elementami termostatycznymi RAVV, RAVI i RAVK oraz z siłownikami termicznymi typu ABV i ABNV.
Uwaga - siłownik termiczny ABNV może działać tylko z typem VMT-/8.

 

- Karta produktuZawory grzybkowe VRB 2 

VRB 2 są zaworami grzybkowymi z charakterystyką logarytmiczną, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VRB 3
 

VRB 3 są 3- drogowymi zaworami grzybkowymi o charakterystyce logarytmicznej, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VRG 2
 


VRG 2 są zaworami grzybkowymi z charakterystyką logarytmiczną, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VRG 3
 

VRG 3 są 3-drogowymi zaworami o charakterystyce logarytmicznej, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VL 2
 

VL 2 są zaworami grzybkowymi o charakterystyce logarytmicznej, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w instalacjach z wodą gorącą i wodą lodową.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VL 3
 

VL 3 są to zawory grzybkowe o charakterystyce logarytmicznej, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w instalacjach ciepłej wody i układach z wodą lodową.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VF 2
 

VF 2 są zaworami grzybkowymi z charakterystyką logarytmiczną, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

 

- Karta produktu

 


Zawory grzybkowe VF 3
 

VF 3 są zaworami grzybkowymi z charakterystyką logarytmiczną, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VK 3
 

VK są 3- drogowymi zaworami kołnierzowymi, przeznaczony dla instalacji wody lodowej, wody ciepłej niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia i układów parowych. Zawory te można stosować do instalacji z roztworem glikolu (do 50%) -możliwość stosowania w aplikacjach do przechowywania lodu.

 

- Karta produktu