Węzły Cieplne

Akva Vita - Wymiennikowy przepływowy podgrzewacz wody

 


Akva Vita jest wymiennikowym, przepływowym podgrzewaczem wody z regulatorem ciśnienia. Pokrywa on zapotrzebowanie 33 kW dla ciepłej wody użytkowej w domku jednorodzinnym, przy temperaturze zasilania 60°C i różnicy ciśnień 0,2 bar z sieci ciepłowniczej. W standardowym wyposażeniu znajduje się by - pass termostatyczny, który umożliwia skrócenie czasu podgrzania ciepłej wody, co wpływa na efektywność i ekonomiczność eksploatacji.

* Przy maksymalnej temperaturze zasilania powyżej 90°C, wskazane jest zamawianie Akva Vita z dodatkowym termostatem zabezpieczającym
(nr katalogowy zamówienia: T01.025.403).

 

- Karta produktu

- Instrukcja


VX-Solo - jednofunkcyjne węzeł cieplny c.o.

 


VX-Solo jest jednofunkcyjnym węzłem cieplnym dla centralnego ogrzewania, przweznaczony do montażu naściennego w domkach jednorodzinnych. Jego parametry techniczne pozwalają na pokrycie zapotrzebowania od 11 - 46 kW dla centralnego ogrzewania. Pośród dodatkowego wyposażenia węzła znajdują się króćce przyłaczeniowe dla zasobnika c.w.u.

 

- Karta produktu

- Instrukcja


Akva Vita TDP - dwufunkcyjna stacja mieszkaniowa

 


Dwufunkcyjna stacja mieszkaniowa do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowana dla mieszkań i domków wielorodzinnych, montowana na ścianie. Regulacja c.o. odbywa się za pomocą regulatora różnicy ciśnień i jest niezależna od różnicy ciśnień sieci cieplnej. Zawór proporcjonalny - regulator PM reguluje temperaturę c.w.u., zapewniając przy tym stałą temperaturę c.w.u.

 

- Karta produktu

- Instrukcja


Akva Lux TDP - dwufunkcyjna stacja mieszkaniowa

 



Dwufunkcyjna stacja mieszkaniowa do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowana dla mieszkań i domków wielorodzinnych, montowana na ścianie. Regulacja c.o. odbywa się za pomocą regulatora różnicy ciśnień i jest niezależna od różnicy ciśnień w sieci cieplnej. Zawór kombinowany PT°C reguluje temperaturę c.w.u. zapewniając przy tym stałą temperaturę c.w.u.

 

- Karta produktu

- Instrukcja

 


Akva Vita TDP-F - dwufunkcyjna stacja mieszkaniowa


Dwufunkcyjna stacja mieszkaniowa do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowana dla mieszkań i domków wielorodzinnych, montowana na ścianie. Regulacja c.o. odbywa się za pomocą regulatora różnicy ciśnień i jest niezależna od różnicy ciśnień sieci cieplnej. Zawór proporcjonalny - regulator PM reguluje temperaturę c.w.u., zapewniając przy tym stałą temperaturę c.w.u.

 

- Karta produktu

- Instrukcja

 


Akva Lux TDP-F - dwufunkcyjna stacja mieszkaniowa


Dwufunkcyjnya stacja mieszkaniowa do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowana dla mieszkań i domków wielorodzinnych, montowana na ścianie. Regulacja c.o. odbywa się za pomocą regulatora różnicy ciśnień i jest niezależna od różnicy ciśnień w sieci cieplnej. Zawór kombinowany PT°C reguluje temperaturę c.w.u. zapewniając przy tym stałą temperaturę c.w.u.

 

- Karta produktu

- Instrukcja

 


Akva Vita VX-2000 - dwufunkcyjny węzeł cieplny


Dwufunkcyjny węzeł cieplny do centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej a także dla ogrzewania podłogowego. Przeznaczony jest dla domków jedno- i dwurodziinnych, montowany na ścianie. Regulacja c.w.u. zaworem proporcjonalnym - regulatorem PM, umożliwia utrzymanie stałej temperatury c.w.u. przez cały czas, natomiast termostatyczny by-pass skraca czas podgrzewu ciepłej wody do minimum, co wpływa również na ekonomiczność eksploatacji.

Uwaga! Przy maksymalnej temperaturze zasilania powyżej 90°C wskazane jest zamówienie węzła cieplnego Akva Vita VX-2000 wraz z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci zaworu termostatycznego.

 

- Karta produktu

- Instrukcja

 


 

PKL - jedno. lub dwu funkcyjny węzeł cieplny

 


PKL jest to jedno- lub dwu- funkcyjny węzł kompaktowy przeznaczony dla indywidualnego odbiorcy do podłączenia do układów ciepłowniczych mieszkań oraz jedno- i dwu-rodzinnych domków.

PKL jest przystosowany do montażu naściennego.

 

- Karta produktu

- Prospekt