Regulatory przepływu

Regulatory przepływu bezpośredniego działania montowane na zasileniu lub powrocie, stosowane są głównie w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się, gdy maksymalny zadany przepływ zostanie przekroczony.
 
 
Funkcje regulatora: odpowiednio do napięcia sprężyny regulacyjnej oddziaływującej na membranę, membrana reguluje różnicę ciśnień na zintegrowanym zaworze dławiącym. Ręczne ustawienie stopnia otwarcia zaworu dławiącego wyznacza efektywną wielkość natężenia przepływu.
 
 
* Regulatory wyposażone w dodatkowe akcesoria mogą pracować w tempraturach do 200°C lub 350°C  - więcej informacji w arkuszu informacyjnym.


Regulator przepływu AVQ


 

 

 

 Regulator przepływu bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji układów ciepłowniczych. AVQ zamyka się gdy żądany maksymalny przepływ zostanie przekroczony.

 

- Karta produktu AVQ PN16

- Karta produktu AVQ PN25


Regulator przepływu AFQ

 

 

 Regulator przepływu bezpośredniego działania, montowany na zasilaniu i powrocie, stosowany głównie w węzłach cieplnych. Regulator zamyka się, gdy zadany maksymalny przepływ zostaje przekroczony.


Regulator składa się z:
- zaworu regulacyjnego (połączenie kołnierzowe) typu VFQ 2 z dławikiem nastawczym - parametry techniczne patrz poniżej: „Współpracuje z...”
-napędu membranowego typu AFQ z jedną membraną - patrz poniżej.

 

- Karta produktu AFQ/VFQ2