Regulatory przepływu z zaworem regulacyjnym

Regulator przepływu bezpośredniego działania zintegrowany z zaworem regulacyjnym sterowanym siłownikiem elektrycznym. Spadek ciśnienia na regulatorze utrzymywany jest na stałym poziomie. Regulatory stosowane są głównie w układach ciepłowniczych o maksymalnej temparaturze wody 150°C.
 
Funkcje regulatora: odpowiednio do napięcia sprężyny regulacyjnej oddziaływującej na membranę, membrana reguluje różnicę ciśnień na zintegrowanym zaworze dławiącym. Maksymalną wielkość przepływu uzyskuje się poprzez nastawienie dławienia na dławiku regulacyjnym. Dodatkowo siłownik elektryczny steruje przepływem w regulatorze w zakresie od zera do wartości maksymalnej, w zależności od obciążenia.
 
 
 
* Regulatory wyposażone w dodatkowe akcesoria mogą pracować w tempraturach do 200°C lub 350°C  - więcej informacji w arkuszu informacyjnym.


Regulator przepływu AVQM

 

 

 

 

 

 


Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem kontrolnym, stosowany głównie w układach ciepłowniczych. AVQM zamyka się, gdy żądany maksymalny przepływ zostanie przekroczony. AVQM może być sterowany przez regulator elektroniczny ECL współpracujący z siłownikiem AMV(E).

 

- Karta produktu - AVQM PN16

- Karta produktu - AVQM PN25

- Prospekt informacyjny

 


Regulator przepływu AFQM, AFQM6

 

 

 


AFQM / AFQM 6 jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania zintegrowanym z zaworem regulacyjnym.
Spadek ciśnienia na zaworze utrzymywany jest na stałym poziomie 0,2 bar. AFQM jest zaworem odciążonym hydraulicznie.

Regulator stosowany jest głównie w układach ciepłowniczych z wodą obiegową o Tmax=150°C.

 

- Karta produktu - AFQM/AFQM6

- Prospekt informacyjny