Regulatory upustowe

Regulator AVDA różnicy ciśnień bezpośredniego działania

 

 

 

AVDA jest to regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania, mający zastosowanie głównie do regulacji węzłów cieplnych i instalacji c.o.
Montowany jest przeważnie na obejściu w celu utrzymania stałego przepływu w obiegu głównym

 

- Karta produktu

 


Regulator upustowy AVA bezpośredniego działania

 

 

 

Regulator bezpośredniego działania upustowy, stosowany głównie do regulacji układów ciepłowniczych.
Regulator normalnie jest zamknięty i otwiera się przy wzroście ciśnienia powyżej wartości nastawionej.

W skład regulatora wchodzi zawór, siłownik z membraną oraz sprężyna regulacji ciśnienia.

 

- Karta produktu


Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA bezpośredniego działania


 

 

 


Regulator upustowy różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowany głównie w układach ciepłowniczych.
Regulator normalnie jest zamknięty i otwiera się przy wzroście różnicy ciśnień powyżej wartości nastawionej.

W skład regulatora wchodzi zawór, siłownik z membraną oraz nastawnik różnicy ciśnień.

 

- Karta produktu

 Regulator upustowy AFA bezpośredniego działania

 
Regulator upustowy bezpośredniego działania stosowany głównie w układach ciepłowniczych. Regulator otwiera się przy rosnącej wartości ciśnienia.


Regulator składa się z:
-zaworu regulacyjnego (połączenie kołnierzowe) typ VFG 2/ VFG 21 - dla parametrów technicznych patrz poniżej „Współpracuje z...”.
-napędu membranowego typu AFA z jedną membraną oraz sprężyną do nastawiania wymaganej wartości ciśnienia - patrz poniżej.

 

- Karta produktu


 


Regulator różnicy ciśnień AFPARegulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowany głównie w układach ciepłowniczych. Regulator otwiera się przy rosnącej różnicy ciśnień.

Regulator składa się z:
-zaworu regulacyjnego (połączenie kołnierzowe) typu VFG 2/VFG 21 - parametry techniczne patrz poniżej: „Współpracuje z...”
-napędu membranowego typu AFPA z jedną membraną oraz sprężyną do zadania regulowanej różnicy ciśnień - patrz poniżej.

 

- Karta produktu