Regulatory wielofunkcyjne

Regulator przepływu i temperatury AVQT

 

 

Regulator przepływu i temperatury bezpośredniego działania, stosowany głównie w układach ciepłowniczych.
Regulator zamyka się przy wzroście temperatury lub przepływu powyżej wartości nastawionej.

Regulator można połączyć z termostatami AVT lub STM.

W skład regulatora wchodzi zawór z dławikiem nastawczym i zakończeniem do połączenia termostatu oraz siłownik z membraną.

 

- Karta produktu


Regulator przepływu i temperatury AVQMT

 

 


Regulator przepływu i temperatury bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym, stosowany głównie w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury lub przepływu powyżej wartości nastawionej.

Regulator można łączyć z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss AMV(E) (regulować przy pomocy regulatorów elektronicznych ECL) i z termostatami AVT i STM.


W skład regulatora wchodzi zawór z dławikiem nastawczym i zakończeniami do połączenia siłownika elektrycznego i termostatu oraz siłownik z membraną.

 

- Karta produktu


Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień i temperatury z ograniczeniem przepływu AVPBT-F


 

 

 


Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień i temperatury z ograniczeniem przepływu stosowany głównie w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień, temperatury lub przepływu, gdy parametry te przekroczą wartości nastawione.

Regulator można połączyć z termostatami AVT lub STM.

W skład regulatora wchodzą zawór z dławikiem nastawczym i zakończeniem do połączenia termostatu oraz siłownik z membraną.
Regulator ze stałą nastawą różnicy ciśnień nie posiada nastawnika.

 

- Karta produktuRegulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień i temperatury z ograniczeniem przepływu AVPBT

 
Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień i temperatury z ograniczeniem przepływu, stosowany głównie w układach ciepłowniczych.
Regulator zamyka się przy przekroczeniu różnicy ciśnień, temperatury lub przepływu powyżej wartości nastawionej.

Regulator można łączyć z termostatami AVT lub STM.

W skład regulatora wchodzi zawór z dławikiem nastawczym i zakończeniem do połączenia termostatu, siłownik z membraną i nastawnik różnicy ciśnień.

 

- Karta produktu


 


Regulator różnicy ciśnień, przepływu i temperatury bezpośredniego działania AVPQT


 


 


Regulator różnicy ciśnień, przepływu i temperatury bezpośredniego działania, stosowany głównie w układach ciepłowniczych.
Regulator zamyka się przy przekroczeniu różnicy ciśnień, temperatury lub przepływu powyżej wartości nastawionej.

Regulator można połączyć z termostatami AVT lub STM.

W skład regulatora wchodzi zawór z dławikiem nastawczym i zakończeniem do połączenia termostatu, siłownik z dwiema membranami oraz nastawnik różnicy ciśnień.

 

- Karta produktu