Regulatory różnicy ciśnień

Zadaniem regulatorów różnicy ciśnień jest utrzymywanie stałej różnicy ciśnień np. na węźle, na zaworze regulacyjnym. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień.

Mechanizm funcjonowania regulatora: wysokie ciśnienie panujące przed zaworem regulacyjnym rurką impulsową jest przenoszone na dolną część membrany w regulatorze. Poprzez kanał w regulatorze średnie ciśnienie jest przenoszone z zaworu na górną część membrany. Siła napięcia sprężyny regulatora działa na górną część membrany (na część z podłączonym niskim ciśnieniem) powodując utrzymanie stałej różnicy ciśnień.
 
 
* Regulatory wyposażone w dodatkowe akcesoria mogą pracować w tempraturach do 200°C lub 350°C  - więcej informacji w arkuszu informacyjnym.

 


Regulator różnicy ciśnień AVPL

 

 

 

 

 

 

Stosowane do regulacji różnicy ciśnień w układach ciepłowniczych jak również do regulacji różnicy ciśnień po stronie pierwotnej węzłów domowych dla mniejszych układów, np. w domkach jednorodzinnych.

 

 

- Karta produktu

 

 


Regulator różnicy ciśnień AVP / AVP-F

 

 

 

 


Regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania, zamykający się przy wzroście różnicy ciśnień.
Stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych.

W skład regulatora wchodzi zawór, siłownik z membraną i nastawnik różnicy ciśnień.

 

- Karta produktu - AVP / AVP-F PN16

- Karta produktu- AVP / AVP-F PN25

 


Regulator różnicy ciśnień AFP-VFG2 (VFG21) 

 

 

 


Regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowany głównie w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień.
Regulator składa się z:
-zaworu regulacyjnego (połączenie kołnierzowe) typu VFG 2/VFG 21- parametry techniczne patrz poniżej: „Współpracuje z...”
-napędu membranowego typu AFP/ AFP-9 z jedną membraną oraz sprężyną do zadania regulowanej różnicy ciśnień - patrz poniżej.

 

- Karta produktu