Regulatory temperatury

Regulator temperatury AVTQ

 

 

 

 

Zawór termostatyczny bezpośredniego działania do układów przygotowania c.w.u., składa się z zaworu regulacyjnego i sterującego. Regulator wykorzystuje zasadę kompensacji przepływu poprzez współpracę z zaworem sterującym zamontowanym przed wymiennikiem ciepła na zasilaniu wody zimnej.

Regulator stosowany w układach z przepływowymi wymiennikami ciepła, zaprojektowany z myślą o wymiennikach płytowych.

 

- Karta produktu


Elementy termostatyczne bezpośredniego działania RAVI

 

 

 


Elementy termostatyczne bezpośredniego działania RAVI można łączyć z korpusami zaworów 2-drogowych typu RAV/8, VMT-/8 i VMA, oraz z korpusami zaworów 3-drogowych typu VMV i KOVM.
Element RAVI przeznaczony jest przede wszystkim do regulacji temperatury w małych zbiornikach c.w.u.- zarówno zasobnikowych jak i podgrzewaczy przepływowych.

 

- Karta produktu


Element termostatyczny RAVK


 

 

 


Element termostatyczny RAVK może być stosowany do regulacji temperatury w małych zbiornikach c.w.u. (np. podgrzewaczach pojemnościowych) lub w instalacji c.o. z wymiennikami przepływowymi.

Elementy termostatyczne bezpośredniego działania RAVK można łączyć z korpusami zaworów 2-drogowych typu
RAV-/8, VMT-/8 i VMA oraz z korpusami zaworów 3-drogowych typu KOVM.
RAVK stosuje się także z 3-drogowymi zaworami typu VMV 15 i VMV 20 do regulacji temperatury c.w.u. w układach zmieszania pompowego.

 

- Karta produktuElement termostatyczny bezpośredniego działania RAVV

 


 Elementy termostatyczne bezpośredniego działania RAVV można łączyć z korpusami zaworów 2-drogowych typu RAV-/8, VMT-/8 i VMA 15.
Element RAVV przeznaczony jest do regulacji temperatury w małych zbiornikach ciepłej wody jak i regulacji temperatury zasilania w systemach centralnego ogrzewania. Oferowana jest także specjalna wersja z odcinkiem rurki kapilarnej, działająca jako czujnik temp. minimalnej, która może zostać zastosowana do regulacji nagrzewnic powietrza.

 

- Karta produktu


 


Termostatyczny ogranicznik temperatury powrotu typu FJV
Termostatyczny ogranicznik temperatury powrotu stosowany do automatycznej regulacji temperatury wody powrotnej z zasobników c.w.u. w układach podłączenia bezpośredniego do sieci cieplnej i do automatycznej regulacji temperatury wody powrotnej w układach zmieszania pompowego. Regulator FJV zapewnia schłodzenie wody odprowadzanej do powrotu sieci cieplnej do wymaganej temperatury.

 

- Karta produktu

 


Regulator temperatury AVTB 


Kompletny regulator temperatury AVTB składa się z nastawnika temperatury, korpusu zaworu, zespołu mieszka z kapilarą oraz czujnika. Zawór stosowany jest do regulacji temperatury c.w.u. w zasobnikach, wymiennikach i podgrzewaczach pojemnościowych.

 

- Karta produktu 

 


Element termostatyczny AVT 


Siłownik (element termostatyczny) regulatora bezpośredniego działania propocjonalnej regulacji temperatury.

W połączeniu z zaworami VG(F) regulator stosowany głównie w układach przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z wymiennikami pojemnościowymi, z zasobnikami lub z wymiennikami przepływowymi. Może być także stosowany w układach ze zmieszaniem pompowym jak również w systemach instalacji grzewczych. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.

W połączeniu z zaworami VGS regulator stosowany głównie w instalacjach parowych lub wodnych dla temperatur nie przekraczających 200° C. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.

W połączeniu z zaworami VGU(F) regulator stosowany głównie w instalacjach chłodniczych. Regulator otwiera się przy wzroście temperatury.

Regulatory temperatury AVT / VG(F) i AVT / VGS są są przetestowane wg EN 14597. Mogą być używane w kombinacji połączeń; ze strażnikiem temperatury STM oraz bezpiecznikiem temperatury STL.

 

- Karta produktu - AVT-VG(F)

 


Elementy termostatyczne AFT06, AFT17, AFT26, AFT27


 


Zasada działania elementu termostatycznego oparta jest na zasadzie rozszerzalności cieczy. W AFT 06, AFT 17 pokrętło nastawy wartości zadanej jest zamontowane bezpośrednio na zaworze, dla wersji AFT 26, AFT 27 dostarczane jest osobno. Dostępne są dwa rodzaje czujników z różnymi stałymi czasowymi.

 

- Karta produktu