Regulatory różnicy ciśnień i regulacji - ogranicznik przepływu


Regulatory bezpośredniego działania różnicy ciśnień i przepływu/ograniczenia przepływu stosowane są głównie w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy maksymalny zadany przepływ zostanie przekroczony.
 
 
Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
Mechanizm funcjonowania regulatora: wysokie ciśnienie panujące przed zaworem regulacyjnym rurką impulsową jest przenoszone na dolną część membrany w regulatorze (przyłącze wyższego ciśnienia). Poprzez kanał w regulatorze średnie ciśnienie jest przenoszone z zaworu na górną część membrany (przyłącze niższego ciśnienia) . Siła napięcia sprężyny regulatora działa na górną część membrany powodując utrzymanie stałej różnicy ciśnień. Maksymalną wielkość przepływu uzyskuje się poprzez nastawienie dławienia na dławiku regulatora.
    

Regulator różnicy ciśnień i  przepływu
Funkcje regulatora: regulator wyposażony jest w jedną membranę do regulacji przepływu (zamyka zawór dławiący) oraz drugą do regulacji różnicy ciśnień.
    

Wersja do montażu na rurociągu powrotnym: wysokie ciśnienie z rurociągu zasilającego przenoszone jest za pomocą przewodu impulsowego na dolną część membrany regulatora różnicy ciśnień, a niskie sprzed wlotu do zaworu (rurociąg powrotny) przenoszone jest na  jej górną część .
Wysokie ciśnienie przenoszone jest na dolną część membrany regulatora przepływu za pomocą przewodu impulsowego sprzed zaworu, a niskie ciśnienie za dławikiem regulacyjnym przenoszone jest poprzez kanał w regulatorze. Stały przepływ uzyskiwany jest w wyniku utrzymywania stałego spadku ciśnienia na dławiku. Wbudowana sprężyna regulatora przepływu utrzymuje stały spadek ciśnienia na dławiku regulacyjnym zapewniając w ten sposób przepływ na stałym zadanym poziomie.
 
Wersja do montażu na rurociągu zasilającym: wysokie ciśnienie za regulatorem (z rurociągu zasilającego) przenoszone jest na dolną część membrany a niskie ciśnienie ( z rurociągu powrotnego) przez przewody impulsowe przenoszone jest na górną część membrany regulatora różnicy ciśnień.
Wysokie ciśnienie przenoszone jest za pomocą przewodu impulsowego, sprzed zaworu, na dolną część membrany regulatora przepływu, a niskie ciśnienie za dławikiem regulacyjnym przenoszone jest poprzez kanał w regulatorze na górną część membrany. Siła napięcia sprężyny regualtora przepływu działa na górną część membrany powodując utrzymanie stałej różnicy ciśnień na dławiku regulacyjnym zapewniając w ten sposób przepływ na stałym zadanym poziomie.
 
 
 
* Regulatory wyposażone w dodatkowe akcesoria mogą pracować w tempraturach do 200°C lub 350°C


 

Regulator różnicy ciśnień AVPQ/ AVPQ-F bezpośredniego działania z ograniczeniem przepływu

 

Regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania z ograniczeniem przepływu, stosowany głównie w układach ciepłowniczych.
Zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień lub, gdy żądany maksymalny przepływ zostanie przekroczony.

 

- Karta produktu - AVPB/AVPB-F - PN16

- Karta produktu - AVPB/AVPB-F - PN25


Regulator różnicy ciśnień i przepływu AVPQ/ AVPQ-F bezpośredniego działania

 

 

 Regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania stosowany głównie do regulacji układów ciepłowniczych.
AVPQ zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy zostanie przekroczony zadany maksymalny przepływ.

W skład regulatora wchodzi zawór regulacyjny z dławikiem nastawczym do zadania wielkości przepływu, siłownik z dwiema membranami i nastawnik różnicy ciśnień.

 

- Karta produktu - AVPQ/AVPQ-F - PN16

- Karta produktu - AVPQ/AVPQ-F - PN25


Regulator AVPQ 4 bezpośredniego działania różnicy ciśnień


Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień i przepływu stosowany głównie w układach ciepłowniczych.
Regulator zamyka się przy przekroczeniu różnicy ciśnień lub przepływu powyżej wartości nastawionej.

W skład regulatora wchodzi zawór z dławikiem nastawczym, siłownik z dwoma membranami i nastawnik różnicy ciśnień.

 

- Karta produktuRegulator AFPB-F różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bezpośredniego działania

 


 Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bezpośredniego działania, montowany na powrocie, używany głównie w węzłach cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień albo, gdy ustawiony maksymalny przepływ zostanie przekroczony.

Regulator składa się z:
-zaworu regulacyjnego (połączenie kołnierzowe) typu VFQ 2 / VFQ 21 z dławikiem nastawczym
– parametry techniczne patrz poniżej: „Współpracuje z...”,
-napędu membranowego typu AFPB-F z jedną membraną oraz wewnętrzną sprężyną o stałej zadanej różnicy ciśnień- patrz poniżej.

 

- Karta produktu


 


RegulatorAFPQ/ AFPQ4 różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania
 


 


Regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania, stosowany głównie w węzłach cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy maksymalny zadany przepływ zostanie przekroczony.
Regulator składa się z:
-zaworu regulacyjnego (połączenie kołnierzowe) typu VFQ 2/VFQ 21 z dławikiem nastawczym- parametry techniczne patrz poniżej: „Współpracuje z...”
- napędu membranowego typu AFPQ/ AFPQ 4 z dwiema membranami i sprężyną do zadania regulowanej różnicy ciśnień- patrz poniżej.

 

- Karta produktu