Zawory grzybkowe - instalacje parowe

Szeroka oferta zaworów grzybkowych, stosowanych do automatycznej regulacji w instalacjach parowych, spełnieniająca wysokie wymagania dotyczące precyzyjnej regulacji, odpowiednie parametry techniczne. Typoszereg zaworów dostępny jest w różnych wykonaniach materiałowych i z różnymi połączeniami, co umożliwia pracę w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych.


 Zawory grzybkowe gwintowane VGS

 

 

VGS są 2–drogowymi zaworami gwintowanymi, hydraulicznie odciążonymi z możliwością połączenia z:
  • siłownikiem termicznym AVT
  • strażnikiem temperatury STM
  • bezpiecznikiem temperatury STL
  • napędem elektrycznym AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  • napędem elektrycznym AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją bezpieczeństwa realizowaną sprężyną powrotną

W połączeniu z siłownikami termicznymi AVT i napędami elektrycznymi AMV(E), zawory mogą być stosowane do regulacji temperatury w układach parowych lub wodnych dla temperatur nie przekraczających 200 °C.

 

- Karta produktu

- Prospekt


Zawory grzybkowe kołnierzowe VEFS 2

 

 

 

 

 



VEFS 2 są kołnierzowymi zaworami 2-drogowymi przeznaczonymi do instalacji wody chłodzącej, wody ciepłej niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia oraz do układów parowych. Zawory są zg. z dyrektywą PED 97/23/EC.

 

- Karta produktu

- Prospekt


Zawory grzybkowe VFS 2





VFS są 2-drogowymi zaworami grzybkowymi o charakterystyce logarytmicznej zapewniającymi wysoką jakość regulacji i oszczędne rozwiązania w instalacjach wody gorącej i układach parowych.

 

- Karta produktu



Zawory grzybkowe VFGS 2

VFGS 2 są 2-drogowymi zaworemi, zaprojektowanymi głównie do stosowania w instalacjach grzewczych i układach cieplowniczych parowych.

 

- Karta produktu