Zawory grzybkowe - ciepłownicze

Szeroka oferta zaworów grzybkowych, do regulacji automatycznej w układach ciepłowniczych przystosowana jest do spełnienia wysokich wymagań dotyczących precyzyjnej regulacji poprzez odpowiednie parametry techniczne. Typoszereg zaworów regulacyjnych dostępny jest w różnych wykonaniach materiałowych i z różnymi połączeniami, co umożliwia pracę w szczególnie trudnych warunkach .

 


Zawory grzybkowe VS 2

 

 

 

VS 2 są zaworami 2-drogowymi przeznaczonymi do pracy w układach ciepłowniczych, centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u. w sytemie przepływowym lub zasobnikowym oraz w układach wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

 

- Karta produktu

 


Zawory grzybkowe VM 2

 

 

 

 

VM2 są zaworami 2-drogowymi, odciążonymi hydraulicznie. Zostały zaprojektowane do długiej i niezawodnej pracy w trudnych warunkach. Stosowane są w układach ciepłowniczych, centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u. w systemie przepływowym lub zasobnikowym oraz w układach wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

 

- Karta produktu


Zawory grzybkowe VB 2


 

 

 

 


VB są zaworami regulacyjnymi 2-drogowymi, odciążonymi hydraulicznie, przeznaczonymi do stosowania z siłownikami AMV(E) 10/20/30 lub AMV(E) 13/23/33 ze sprężyną zwrotną. Mogą być stosowane w układach ciepłowniczych, centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u. w systemie przływowym lub zasobnikowym oraz w układach wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

 

- Karta produktu

 Zawory grzybkowe VF 2

 


 VF 2 są zaworami grzybkowymi z charakterystyką logarytmiczną, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

 

- Karta produktuZawory grzybkowe VF 3 

VF 3 są zaworami grzybkowymi z charakterystyką logarytmiczną, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VFG 2/ 21/ 25


 

VFG 2 i 21 są zaworami 2-drogowymi, stosowanymi głównie w instalacjach centralnego ogrzewnania i układach ciepłowniczych.

 

- Karta produktu