Zawory grzybkowe - instalacje klimatyzacyjne i strefowe

Szeroka oferta zaworów grzybkowych, stosowanych do regulacji w lokalnych i strefowych instalacjach klimatyzacyjnych, spełnieniająca wysokie wymagania dotyczące precyzyjnej regulacji, odpowiednich parametrów technicznych. Zawory dostępne są w różnym wykonaniu materiałowym i z różnymi przyłączami np. gwinty zbieżne lub walcowe.
 

Zawory grzybkowe KOVM

 

 

 

KOVM są 3-drogowymi zaworami, które mogą być stosowane między innymi do regulacji wody zasilającej w klimakonwektorach i nagrzewnicach indukcyjnych.

 

- Karta produktu

 


Zawory grzybkowe VZ 2

 

 

 

 


VZ są zaworami 2- drogowymi zapewniającymi wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania dla systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.

 

- Karta produktu


Zawory grzybkowe VZL 2


 

 

 

 


VZL są 2- drogowym zaworami zapewniającymi wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania dla systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.

VZL 2 mogą pracować w kombinacji z siłownikami wymienionymi w tabeli poniżej lub woskowymi głowicami termostatycznymi typu TWA-Z.

 

- Karta produktu

 Zawory grzybkowe VZ 3

 
VZ są 3- drogowymi zaworami zapewniającymi wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania dla systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.

 

- Karta produktuZawory grzybkowe VZL 3 

VZL są 3- drogowym zaworami zapewniającymi wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania dla systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.

VZL 3 mogą pracować w kombinacji z siłownikami wykazanymi w tabeli poniżej lub z woskowymi głowicami termostatycznymi typu TWA-Z.

 

- Karta produktu


Zawory grzybkowe VZ 4
 

VZ są 4- drogowym zaworami zapewniającymi wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania dla systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VZL 4

 


VZL są 4- drogowymi zaworami zapewniającymi wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania dla systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.

VZL 4 mogą pracować w kombinacji z siłownikami wykazanymi w tabeli poniżej lub z woskowymi głowicami termostatycznymi typu TWA-Z.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe VRBZ 3
 

VRBZ są zaworami regulacyjnymi zapewniającymi wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w instalacjach niskociśnieniowych ciepłej wody gdzie wymagane jest połączenie gwintowane do 40mm. Zawory są zg. z dyrektywą PED 97/23/EC.

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe AMZ 112
 

Zawory strefowe AMZ 112 sterowane sygnałem 2- punktowym, mogą być sterowane termostatem pokojowym Danfoss (jednobiegunowym przełącznikiem), np. termostatem pokojowym TP 5000 / 7000

 

- Karta produktu

Zawory grzybkowe AMZ 113
Zawory strefowe AMZ 113 sterowane sygnałem 2- punktowym, mogą być sterowane termostatem pokojowym Danfoss (jednobiegunowym przełącznikiem), np. termostatem pokojowym TP 5000 / 7000

 

- Karta produktu