Regulatory elektroniczne

Regulator ECL Apex 10

 

 


 

Regulator konfigurowalny o budowie modułowej stosowany

w układach ciepłowniczych do regulacji temperatury. Modułowa budowa umożliwia dostosowanie regulatora do wymagań każdej aplikacji grzewczej.

Regulator można obsługiwać poprzez PC lub PDA.

ECL Apex10 podstawowa (bazowa) część regulatora z procesorem, do którego można podłączyć dodatkowe moduły,z terminalami wejść i wyjść dla sygnałów sterujących, umożliwiająca obsługę 2 obiegów regulacyjnych.

 

 


Regulator ECL Comfort 110

 ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych,
układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

Jest to regulator elektroniczny do regulacji
• pogodowej (ogrzewanie)
• stałotemperaturowej (przygotowanie c.w.u., itp.)

Regulator jest przygotowany do nowych aplikacji poprzez kartę chip i interfejs komunikacji.


ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel,
jedna wtyczka.

Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz użytkowy. Wyświetlane na wyświetlaczu symbole graficzne i tekstowe umożliwiają szybki przegląd danych.


Regulator ECL Comfort 200


 
Regulator stosowany do regulacji jednego obiegu
(c.o. lub c.w.u.).

Posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny, nastawy cyfrowe, opcjonalnie komunikację oraz załączaną instrukcję obsługi.


Regulator ECL Comfort 210


 ECL Comfort 210 jest regulatorem elektronicznym
z regulacją pogodową mający zastosowanie w układach ciepłowniczych, centralnego ogrzewania
i chłodzenia.

Przy zastosowaniu wielu typów Klucza aplikacji ECL regulator może regulować wieloma różnymi aplikacjami. Może być stosowany do regulacji aplikacji maksymalnie do 3 obiegów.


Regulator ECL Comfort 300
  Regulator stosowany w układach grzewczych
z dwoma obiegami.

Posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny, nastawy cyfrowe,opcjonalnie komunikację oraz załączoną inteligentną Kartę ECL wraz z instrukcją użytkownika.

 


Regulator ECL Comfort 301

 ECL Comfort 301, regulator elektroniczny wykorzystujący jako bazę uniwersalny hardware.
W kombinacji z inteligentnymi kartami do ECL-a może być stosowany do regulacji różnych aplikacji.

 


Regulator ECL Comfort 310


 

 

 


ECL Comfort 310 jest regulatorem elektronicznym
z regulacją pogodową mającym zastosowanie do regulacji układów ciepłowniczych, centralnego ogrzewania i chłodzenia.


Przy zastosowaniu wielu typów Klucza regulacji ECL, regulator może regulować wieloma różnymi aplikacjami. Może regulować aplikacjami aż do 4 obiegów.