Przepływomierze Coriolisa


Czujnik przepływu masowego i gęstości Micro Motion CMF
SPECYFIKACJA


Maksymalne natężenie przepływu: do 545,5 t/godz.
7 rozmiarów przepływomierzy, wykonania wysokotemperaturowe i wysokocioenieniowe
Pomiar natężenia przepływu masowego:
Dokładność: do ±0,05% dla cieczy, ±0,35% dla gazu
Powtarzalność: do ±0,05% dla cieczy, ±0,2% dla gazu
Pomiar gęstości cieczy:
Dokładność: do ±0,5 kg/m3
Powtarzalnośc: do ±0,2 kg/m3
Zakres pomiarowy: 0 do 5000 kg/m3
Pomiar temperatury:
Dokładność: ±1°C ±0,5% odczytu w °C
Powtarzalność: ±0,2°C
Zakres: do 350°C
Certyfikaty: ATEX, CE, PED

UWAGI

 • najdokładniejsze pomiary przepływu przy wyjątkowo małej stracie ciśnienia
 • specjalne materiały czujników CMF
 • bezpośrednie pomiary natężenia przepływu masowego i objętościowego, gęstości i temperatury dla cieczy, gazów i zawiesin
 • wyjścia prądowe i częstotliwościowoimpulsowe, funkcje sterujące procesem, tablice API


APLIKACJE

 • gdzie medium jest kosztowne i wymagana jest duża dokładność pomiaru
 • zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych przepływów: posiadają zatwierdzenia Głównego Urzędu Miar, możliwość rozliczeń również w odniesieniu do 15°C
 • pomiar gęstości medium on-line z dokładnością ± 0,0005 g/cm3
 • protokoły komunikacyjne HART, Modbus, FUNDATION fieldbus, Profibus PA i inne


Przepływomierz Micro Motion serii T


SPECYFIKACJA

 
Maksymalne natężenie przepływu: do 87000 kg/godz.
5 rozmiarów przepływomierzy
Pomiar natężenia przepływu:
Dokładność: ±0,15%
Powtarzalność: ±0,05%
Pomiar gęstości:
Dokładność: ±2 kg/m3
Powtarzalność: ±0,5 kg/m3
Pomiar temperatury:
Dokładność: ±1°C ±0,5% odczytu w °C
Powtarzalność: ±0,2°C
Zakres: do 150°C
Certyfikat: ATEX, CE, PED


UWAGI

 • przepływomierze Micro Motion z prostą rurą
 • stosowane, gdy istnieje konieczność czyszczenia rur pomiarowych lub przepychania medium oraz do aplikacji sanitarnych i farmaceutycznych
 • konstrukcja czujnika z jedną prostą rurą spełnia wymagania narzucane przez normy ASME dla urządzeń stosowanych w bioprocesach (higieniczna konstrukcja)
 • czujnik z opcjonalnym przyłączem sanitarnym spełnia wymagania wg. normy 3 A dla przemysłu mleczarskiego oraz posiada atest EHEDG na samoopróżnianie (samoczyszczenie) rury, co umożliwia czyszczenie lub sterylizację w instalacji procesowej bez demontażu


APLIKACJE

 • bardzo dokładne pomiary przepływu masowego
 • pomiary w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i olejowym


Czujniki przepływu i gęstości Micro Motion serii DSPECYFIKACJA


Maksymalne natężenie przepływu: do 1 636 kg/godz.
Wykonania wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe
Pomiar natężenia przepływu masowego:
Dokładność: do ±0,15% dla cieczy, ±0,65% dla gazu
Powtarzalność: do ±0,05% dla cieczy,±0,3% dla gazu
Pomiar gęstości cieczy:
Dokładność: do ±0,5 kg/m3
Powtarzalność: do ±0,2 kg/m3
Zakres pomiarowy: 0 do 5000 kg/m3
Pomiar temperatury:
Dokładność: ±1°C ±0,5% odczytu w °C
Powtarzalność: ±0,2°C
Zakres: do 426°C
Certyfikaty: ATEX, CE, PED

UWAGI

 • specjalne materiały czujnika
 • bezpośrednie pomiary natężenia przepływu masowego i objętościowego, gęstości i temperatury dla cieczy, gazów i zawiesin
 • wyjścia prądowe i częstotliwośeciowoimpulsowe, funkcje sterujące procesem, tablice API
 • proste w instalacji i bezobsługowe


APLIKACJE

 • dla zmiennych warunków procesowych
 • wykonania wysokotemperaturowe do 426°C
 • protokoły komunikacyjne HART, Modbus, FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA i inne


Przepływomierz Coriolisa serii FSPECYFIKACJA


Maksymalne natężenie przepływu: do 272000 kg/godz.
4 rozmiary przepływomierzy
Pomiar natężenia przepływu masowego:
Dokładność: do ±0,1% dla cieczy, ±0,5% dla gazu
Powtarzalność: do ±0,05% dla cieczy, ±0,25% dla gazu
Pomiar gęstości cieczy:
Dokładność: do ±1 kg/m3
Powtarzalność: do ±0,5 kg/m3
Zakres pomiarowy: 0 do 5000 kg/m3
Pomiar temperatury:
Dokładność: ±1°C ±0,5% odczytu w °C
Powtarzalność: ±0,2°C
Zakres: do 350°C
Certyfikaty: ATEX, CE, PED

UWAGI

 • wykonanie ze stali SST 316L
 • bezpośrednie pomiary natężenia przepływu masowego i objęościowego, gęstości i temperatury dla cieczy, gazów i zawiesin (wykonania wysoktemperaturowe i wysokociśnieniowe)
 • wyjścia prądowe i częstotliwościowoimpulsowe, funkcje sterujące procesem, tablice API
 • proste w instalacji i bezobsługowe


APLIKACJE

 • dla zmiennych warunków procesowych
 • proste w instalacji, bezobsługowe
 • protokoły komunikacyjne HART, Modbus, FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA i inne


Przepływomierz Coriolisa serii R


SPECYFIKACJA


Maksymalne natężenie przepływu: do 87100 kg/godz.
4 rozmiary przepływomierzy
Pomiar natężenia przepływu masowego:
Dokładność: ±0,5% dla cieczy, ±0,75% dla gazu (z wyjątkiem R200)
Powtarzalność: ±0,25%
Certyfikaty: ATEX, CE, PED

UWAGI

 • wykonanie ze stali SST 316L
 • bezpośrednie pomiary natężenia przepływu masowego
 • najtańsza wersja przepływomierzy Coriolisa


APLIKACJE

 • dla zmiennych warunków procesowych
 • proste w instalacji
 • bezobsługowe

 


Przepływomierz IFT 9701SPECYFIKACJA


Sygnały wyjściowe:
Analogowy
: sygnał 4-20 mA może reprezentować zmienną natężenia przepływu masowego lub objętościowego
Impulsowy: skalowany do 7200 Hz reprezentuje tę samą zmienną co na wyjściu prądowym
Cyfrowy: sygnał Bell 202 jest nałożony na sygnał analogowy 4-20 mA, dostępny wg. protokołu HART
Odcięcie małego przepływu, poniżej którego przepływ będzie uważany za zerowy.
Sygnalizacja przepływu korkowego: przepływ zostanie uznany za zerowy, gdy gęstość spadnie poniżej ustawionego zakresu
Tłumienie: programowane stałe czasowe filtrów
Wskaźnik lokalny (opcja): natężenie przepływu, sygnalizacja przepływu korkowego i trwania procesu zerowania oraz uszkodzenia układów elektronicznych
Konfiguracja poprzez: oprogramowanie ProLink, AMS lub komunikator ręczny Rosemount Model 275

UWAGI

 • do połączenia z czujnikami typu F, D, z wyjątkiem D600, CMF


APLIKACJE

 • tam gdzie pomiar jednej zmiennej jest wystarczający Przepływomierz RFT9739


 

SPECYFIKACJA


Sygnały wyjściowe: dwa 4-20 mA niezależnie konfigurowane reprezentują natężenie przepływu masowego lub objętościowego, gęstość, temperaturę, zdarzenie 1 lub zdarzenie 2
Pomiar gęstości: zakres 0-5000 kg/m3
Min. szer. zakresu: 0,1 g/cm3 100 kg/m3
Temperatura: do 450°C
Min. szer. zakresu pomiarowego: 20°C
Częstotliwościowo-impulsowe: natężenie przepływu masowego i objętościowego, przepływu zsumowanego masowego lub objętościowego, może być skalowany do 10000 Hz. Możliwość przekroczenia zakresu do 15000 Hz
Wyjście masy właściwej (gęstości) według API
Masa właściwa API odniesiona do temperatury 15°C (API 2540 dla produktów ropopochodnych)
Min. szer. zakresu pomiarowego: 10°API dla 4-20 mA
Sygnalizacja przepływu korkowego
przepływ zostanie uznany za zerowy, gdy gęstość spadnie poniżej ustawionego zakresu
Tłumienie: szeroki zakres stałych czasowych programowanych filtrów
Komunikacja cyfrowa Bell202 lub RS-485 dla protokołów HART lub Modbus
Konfiguracja przy użyciu oprogramowania ProLink, AMS lub komunikatora ręcznego model 275 HART
Wyświetlacz: do odczytu zmiennych procesowych, zerowania liczników przepływu oraz odczytu komunikatów diagnostycznych

Zatwierdzenia typu GUM
Certyfikaty WUG do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

UWAGI

 • bardzo precyzyjne pomiary parametrów przepływającego medium w szerokiejgamie aplikacji


APLIKACJE

 • rozliczeniowe pomiary przepływuSeria 3000 programowalne przetworniki/sterowniki z serii 3000


SPECYFIKACJA

 
Nowoczesny interfejs użytkownika
Każde z urządzeń z serii 3000 może jednocześnie być wyposażone w trzy różne aplikacje. Oprogramowanie sterujące umożliwia zmianę aplikacji przy zmianie wymagań użytkownika. Możliwość uaktualniania oprogramowania dla dodatkowych lub przyszłych aplikacji oraz wymiany kart elektronicznych.
Monitorowanie: natężenia przepływu masowego i objętościowego, temperatury oraz gęstości.
Sterowanie dyskretne procesami dozowania.
Funkcja AOC:
automatyczne wprowadzenie poprawki uwzględniającej bezwładność układu.
Zaawansowane pomiary gęstości w szerokiej gamie aplikacji obejmującej: %HFCS, °Brix, °Plato, °Balling; °Baumé dla SG60/60, koncentracja na podstawie gęstości względnej
Zawartość wody lub oleju w ropie

Sygnały wejściowe: jeden częstotliwościowo/impulsowy, dwa dyskretne, jeden iskrobezpieczny, 4 żyłowy do podłączenia czujnika Coriolisa
Sygnały wyjściowe: jeden częstotliwościowy/impulsowy, dwa aktywne 4-20 mA, trzy wyjścia dyskretne, port drukarki

UWAGI

 • cztery modele przetworników/sterowników z serii 3000
 • charakteryzują się różnymi poziomami funkcjonalności


APLIKACJE

 • zaawansowana analiza gęstości
 • pomiary zawartości wody w ropie naftowej
 • zabezpieczenia dla przepływów rozliczeniowych oraz wiele innych funkcji
 • procesy dozowania