Analityka gazowa


Analizator X-STREAM


SPECYFIKACJA OGÓLNA

Realizowane pomiary:
Około 100 związków występujących w gazach spalinowych i procesowych
Dostępne detektory:
absorpcja promieniowania NDIR/UV/VIS;
przewodność cieplna TDC,
detektory do tlenu: paramagnetyczny
i elektrochemiczny
Powtarzalność: 
≤ 1%1)
Liniowość:
 ≤ 1%1)
Dryft punktu zero:
≤ 2%/ tydzień1)
Czas odpowiedzi: do 20 s2)
Temperatura otoczenia:
-20°C do +50°C
Liczba kanałów pomiarowych: do 4
(możliwość łączenia detektorów)
Obudowa: do montażu typu RACK (XGP);
ognioszczelna do montażu polowego (XFD);

IP66 do zastosowań ogólnych, montaż polowy (XF)
Certyfikaty: ATEX EExd IIB + H2, Zone 1
(tylko dla XFD)
Komunikacja: ModBus, Ethernet TCP/IP; wyjścia analogowe 4-20mA, wejścia/wyjścia cyfrowe


APLIKACJE

 • analiza gazów spalinowych
 • analiza ilości CO2 w gazie ziemnym
 • biogaz
 • pomiar wodoru wykorzystywanego przy chłodzeniu turbiny
 • różnego rodzaju gazy procesowe

1) w stosunku do pełnej skali

2) w zależności od detektoraAnalizator NGA

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Realizowane pomiary:
Około 100 związków występujących w gazach spalinowych i procesowych
 Powtarzalność: 1%
Liniowość:
1%
Dryft punktu zero:
2% tygodniowo
Dryft rozpiętości (czułości): 0,5% - 1% tygodniowo*
Czas odpowiedzi:  3s do 7s*
Temperatura otoczenia:
5°C do + 40°C
Granica wykrywalności: 1% - 2%
Wpływ ciśnienia: 0,1%/hPa w stałej temperaturze, 0,01%/hPa z kompensacją ciśnienia

APLIKACJE

 • pomiary stężenia różnych gazów procesowych i kontrola jakości produkcji
 • system ciągłej emisji spalin

UWAGI

 • dostępne detektory: przewodności cieplnej, paramagnetyczny, elektrochemiczny, podczerwieni, ultrafioletu, światła widzialnego, chemiluminescencyjny i płomieniowo-jonizacyjne
 • certyfikat: ATEX - wykonanie typu "p"
 • możliwość połączenia wielu analizatorów lub modułów analizatora w sieć
 • dostęp do analizatorów poprzez oprogramowanie WINControl
 • możliwość pomiaru do 5 składników w jednym analizatorze
 • termostatowana obudowa do 55°C lub 120°C (jako opcja)
 • dostępna wersja MLT termostatowana do 180°CPrzetwornik tlenu in situ X-STREAM

SPECYFIKACJA

System pomiarowy: AccuMaxTM
Dokładność: ±
0,75% odczytu lub 0,05% tlenu
Stabilność sygnału tlenu:
± 0,03%
Nieczułość na zmiany temperatury procesowej:
± 0,02% w zakresie 100-700°C
Stabilność kalibracji: lepsza niż 0,02%
Komunikacja:
HART jako standard
Temperatura:
rozszerzony zakres temperatur procesowych do 850
°C, bez dodatkowych akcesoriów

2-przewodowa zasilana z pętli prądowej elektronika
 

 

APLIKACJE

Przetwornik tlenu in situ X-STREAM przeznaczony jest do pomiaru resztkowego tlenu pozostającego w gazach spalinowych po procesie spalania w:

 • kotłach
 • kotłach sodowych
 • piecach procesowych
 • piecach wapiennych

UWAGI

 • możliwość przystosowania do większości istniejących przyłączy procesowych
 • zaawansowana diagnostyka celki cyrkonowej, informacja o zalecanej kalibracji
 • wymiana rdzenia czujnika Oxycore w kilka minut
 • opcja pomiaru tlenu stechiometrycznie w warunkach niedoboru tlenu
 • dwa lata gwarancji na celkę cyrkonową standard
 • zgodność z EDDL architektury Plant Web/AMSAnalizator tlenu w spalinach OXT 4A/OXT4C

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy O2:
0 do 10% O2,
0 do 25%
O2,
0 do 40%
O2
Dokładność: ±0,75% odczytu lub 0,05% O2
w zależności która wartość jest większa
Limit detekcji:
0,05%
O2
Czas odpowiedzi: T90 w czasie poniżej 8s
Temperatura medium mierzonego: 0°C do 704
°C lub do 1300°C z wyposażeniem dodatkowym
Temperatura otoczenia dla obudowy elektroniki: -40
°C do +85°C
Kalibracja: półautomatyczna lub automatyczna
Zalecana mieszanina gazów testowych: 0,4% O2, N2; 8% O2,N2
Natężenie przepływu gazu testowego: 2,5l/min
Wyjście: izolowane 4-20mA + HART

APLIKACJE

 • pomiar tlenu w spalinach
 • pomiar tlenu w gazach technologicznych
 • pomiar tlenu w gazach spalinowych lub procesowych, gdzie występuje podciśnienia przy zastosowaniu układu regulacji ciśnienia

UWAGI

 • dignostyka: impedancji celki cyrkonowej (komunikat o zalecanej klibracji, wymiane celki cyrkonowej)
 • certyfikat: opcjonalnie sonda wraz z przetwornikiem do zabudowy w strefie
  EExd IIB + H2
 • długość sondy: 45cm, 91cm, 183cm, 274cm, 366cm
 • możliwość zdalnego montażu elektroniki i sondy pomiarowej
 • wyświetlacz jako opcjaAnalizator tlenu/części palnych w spalinach OCX88A/OCX88C

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy O2: 0-1% do 0-40%O2
Części palne:
1-1000ppm do 0,5%

Dokładność:
O2: ±odczytu lub 0,05% O2
Części palne:
±2% pełnej skali
Ograniczenia temperaturowe:
dla procesu: 0ºC do 1427
ºC
dla obudowy czujników: -40
ºC do 200ºC
dla obudowy elektroniki: -40
ºC do 85ºC
Kalibracja: automatyczna lub półautomatyczna
Zalecana mieszanina gazów testowych:
0,4% O2, N2;
8% O2, N2;
1000ppm CO, N2
Natężenie przepływu gazu testowego:
2,5l/min.
Wyjście: izolowane 4-20mA + HART (O2), 4-20mA części palne

APLIKACJE

 • kontrola spalania w piecach

UWAGI

 • możliwość zdalnego montażu elektroniki do 45cm
 • diagnostyka: impedancji celki cyrkonowej i czujnika do pomiaru CO
 • certyfikaty: opcjonalnie analizator do zabudowy w szafie EExd IIB + H2
 • zgodność z PED 97/23/EC