Analityka wodna


Czujniki przewodności

 

 

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Stała celki:
0,01/cm; 0,1/cm; 1,0/cm; 10,0/cm
Zakres temperatur: 0-105°C
Zakres ciśnienia: do 1825kPa, w zależności od modelu
Części zwilżane przez medium: Tytan, 316 SST, PEEK, EPDM, Grafit, Kynar, epoksyd

APLIKACJE

 • pomiar w wodzie ultraczystej
 • pomiar wody obiegowej
 • pomiar medium nie powodującego korozji

Przewodność indukcyjna seria 200

SPECYFIKACJA


Zakres pomiarowy: 0...80mS/cm do 0...1000mS/cm w zależności od czujnika i współpracującego z nim przetwornika/analizatora.
Zakres ciśnienia: do 2035kPa w zależności od modelu i wykonania materiałowego
Zakres temperatury: do 200°C w zależności od modelu i wykonania materiałowego
Materiały konstrukcyjne:  Teflon, stal węglowa, Polipropylen, PEEK, Tefzel
Dostępne modele czujników: 225, 247, 245, 222, 242, 228, 226

APLIKACJE

 • pomiar stężenia kwasów i ługów
 • pomiar medium korozyjnego
 • pomiar medium o wysokiej przewodności


Czujnik EDS 880/1 - do pomiaru przewodności kondensatu 

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: do 6000μS/cm
Temperatura maksymalna: 200°C
Maksymalne ciśnienie: 200bar nasyconej pary
Stała celki:  0,3/cm

 

UWAGI

Materiał czujnika:  osłona 316 SST. elektrody wykonane z tytanu, izolator z cyrkonu
Czujnik temperatury: Pt1000
Długość czujnika:  od 400 do 700mm
(raz ustalona nie może być zmieniona)
Przyłącze procesowe: M25 męskie z miedzianą obudową. Inne przyłącza i długości  dostępne na zyczenie.
Maksymalna długość kabla: 50 m, kabel jest odłączalny (zamawiany osobno)

Adapter montażowy: 1'' MNPT x M25 żeńskie. Materiał 316 SST.
Czujnik pracuje ze wszystkimi analizatorami
i przetwornikami naszej firmy

APLIKACJE

 • pomiar przewodności kondensatu w energetyce


Czujnik 3200 HP - przepływowy do pomiaru wody ultraczystejSPECYFIKACJA

Temperatura pracy:
0-50°C
Ciśnienie: 35-70 kPag
Przepływ: 30-90 l/min.
Przyłącze procesowe: 1/4"

UWAGI

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru wody o niskiej przewodności do 5 µS/cm
Stabilny potencjał elektrody odniesienia zapewnia stabilny pomiar

Układ pomiarowy składa się z:

 • komory niskiego przepływu
 • elektrody szklanej
 • elektrody odniesienia
 • zbiornika elektrolitu
 • komory małego przepływu

Całość zamontowana jest na płycie ABS, przystosowanej do montażu na ścianie/panelu

APLIKACJE

 • pomiar pH wody czystej
 • pomiar pH kondensatu


Czujniki seria PERpH-X - modele 3300HT/3400HT/3500 - wysokotemperaturoweSPECYFIKACJA

 
Pomiar: pH
Zakres temperatur/ciśnień: 790 kPa (abs) @ 145°C lub 1825 kPa (abs) @ 100°C
Części zwilżane przez medium: Tytan, RytonTM, Tejlon® , szkło, EPDM

 

UWAGI

Dwie komory w elektrodzie referencyjnej
(zewnętrzna utrzymuje lepkość elektrolitu, aby powstrzymać wypompowanie roztworu pod wpływem temperatury i ciśnienia)

 • możliwość uzupełnienia poziomu elektrolitu, wymiany łącznika elektrolitycznego
 • specjalna porowata struktura łącznika elektrolitycznego wykonanego z Teflonu, zapewnia stabilny sygnał w brudnych i zawierających olej aplikacjach

Czujniki dostępne są również z przyłączem kablowym VP6.0 (kabel zamawiany jest osobno)

Montaż:Zanurzeniowy (wymaga adaptera montażowego) lub wyciągany
(wymaga adaptera montażowego i zaworu kulowego)
Kompensacja temperaturowa: Pt 100

APLIKACJE

 • przemysł papierniczy
 • przemysł chemiczny
 • inne aplikacje, w których występuje wysoka temperatura i ciśnienie


Czujniki do pomiaru pHSeria czujników 396 z opatentowaną technologią elektrody szklanej TupH.
Dzięki swojej budowie czujniki odporne są na zabrudzenia i ścieranie. Zaawansowana diagnostyka czujnika ułatwia obsługę układu pomiarowego. Czujniki dostępne są w wersji do montażu zanurzeniowego, wkręcanego, wyciąganego poprzez zawór kulowy.


Seria czujników 399 - prosta kompaktowa konstrukcja czujnika pozwala na zastosowanie w oczyszczalniach ścieków. Czujnik ma opcję pomiaru pH medium wody wstępnie zmiękczonej o przewodności w zakresie 5-50 µS/cm, która obniża koszty pomiaru, przy zachowaniu wysokiej jakości układu pomiarowego.


Seria czujników 398 przeznaczona jest do pomiaru pH w aplikacjach gdzie stosowany jest ClO2, np. w papiernictwie. Czujnik ma wzmocnioną konstrukcję oraz potrójny łącznik elektrolityczny. Czujniki dostępne są w wersji do montażu zanurzeniowego, wkręcanego, wyciąganego poprzez zawór kulowy.

 


Czujniki amperometryczne serii 499A - pomiar tlenu
Pomiar tlenu – 499A DO

 SPECYFIKACJA

Zakres: od 0 do 20 ppm (mg/l) O2
Do pomiarów w jednostkach ppb należy wybrać czujnik model 499A TrDO
Materiały zwilżone: Noryl1, Viton, EPDM, Teflon, silikon
Liniowość: ±0,2 ppm w temp. 25°C
Powtarzalność: ± 0,05 ppm w temp. 25°C
Czas odpowiedzi: 25 sekund do 63% końcowego odczytu w temp. 25°C

Pomiar tlenu 499A TrDO

 
SPECYFIKACJA


Zakres: od 0 do 20 ppb (mg/l) O2
Materiały zwilżone: Noryl1, Viton, Teflon, silikon
Dokładność:
<20 ppb ±1ppb;
>20ppb ±5% odczytu
Czas odpowiedzi: <20 sekund do 90% końcowego odczytu w temp. 25°C

Pomiar chloru

 

SPECYFIKACJA


Zakres: od 0 do 10 ppm (mg/l) Cl2
W celu wykonania pomiarów w wyższym zakresie należy skonsultować się z producentem
Dokładność: dokładność zależy od dokładności testu chemicznego użytego do kalibracji czujnika
Czas odpowiedzi: 22 sekundy do 95% końcowego odczytu w temp. 25°C


UWAGI

Temperatura (operacyjna): od 0 do 50°C
Ciśnienie: od 0 do 549 kPa
Kabel: od 7,6 m do 91 m zintegrowany z czujnikiem lub z przyłączem VP zamawiany osobno, przy pierwszej instalacji, długość 4,6 m lub 15 m
Współpraca: czujniki współpracują z analizatorami 54eA, 1055, 5081

APLIKACJE

 • pomiar w oczyszczalniach wody
 • przygotowanie wody czystej
 • pomiar wody ultraczystej
  (przy użyciu czujnika 499A TrDO)

 


Czujnik 498 - do pomiaru wolnego chloru w wodzieSPECYFIKACJA

Zakres liniowości wskazań: 0-20 ppm ±1%
(zgodnie z IEC60746)
Dokładność: 0-2 ppm ±0,05 ppm przy kalibracji
2 ppm
Zakres temperatur: 0-50°C
Standardowa długość kabla: 7,6 m
Montaż: komora przepływowa 24091-01 zamawiana osobno
Przewodność próbki: >10 µS/cm

UWAGI

 • Czujnik 498 przeznaczony jest do pomiaru wolnego chloru w wodzie bez konieczności użycia odczynników chemicznych, jak również dodatkowego czujnika pH w celu korekcji wskazań chloru do zmian pH.
 • Konstrukcja czujnika: 3 elektrody pokryte amperometryczną membraną.
 • Elektrolit: nasycony kwas bursztynowy (jednocześnie pełni funckję stabilizatora pH wewnątrz czujnika pH, dlatego czujnik nie jest czuły na zmiany pH w środowisku

 


Układ DO - 03/04 do pomiaru tlenu w zbiornikach napowietrzających w oczyszczalniach ściekuSPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: 0-20 ppm (mg/l) O2
Dokładność: ±0,2 ppm w temp. 25°C
Powtarzalność: ±0,05 ppm w temp. 25°C
Czas odpowiedzi: 25 s do 63% odczytu w temp. 25°C

Układ pomiarowy składa się z:

 • czujnika
 • analizatora
 • układu czyszczenia czujnika
 • kompresora powietrza
Układ pozwala na zmniejszenie częstotliwości czyszczenia membrany czujnika. Wbudowany w analizator czujnik ciśnienia pozwala na wykonanie automatycznej kalibracji czujnika. Timer w analizatorze umożliwia ustalenie częstotliwości czyszczenia czujnika.

 


Pomiar wolnego chloru FCLSPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: 0-10 ppm jako Cl2
Dokładność: zależy od dokładności testu użytego do kalibracji
Przewodność próbki: >50 µs/cm w temp. 25°C
Zakres kompensacji pH: 6,0 - 9,5
Kompensacja ręczna i automatyczna (z dodatkowym czujnikiem)
Wymagania próbki
Ciśnienie: 122-550 kPa abs
Temperatura: 0-50°C
Przepływy: 11-303 l/h (zabezpieczenia zaworem bezpieczeństwa przed spadkiem ciśnienia)

Układ pomiarowy składa się z:

 • czujnika do pomiaru chloru
 • czujnika do pomiaru pH do kompensacji
  (jako opcja)
 
 • analizatora 1055 lub 54eA
 • kabla z przyłączem VP 6.0 łączącego czujnik z analizatorem
 • komór przepływowych
 • regulatora przepływu
Całość zabudowana na płycie

APLIKACJE
 • pomiar wolnego chloru w wodzie słodkiej
 • oczyszczalnie ścieków
 • uzdatnianie wód

 


Pomiar całkowitego chloru TCLSPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: 0-20 ppm (mg/l), wyższe zakresy dostępne na życzenie
Dokładność: zależy od testu użytego do kalibracji
Limit detekcji: (zgodnie z normą ISO15839) 0,002 ppm (czysta woda @ temperatura pokojowa)
Dryft: przy pomiarze 1,5 ppm w czystej wodzie
i stałej temperaturze typowy dryft wynosi 0,05 ppm/2 tygodnie

Wymagania układu pomiarowego
Temperatura otoczenia: 0-50°C
Zasilanie: 230 VAC 50/60 Hz

Układ składa się z:

 • układu przygotowania próbki,
 • analizatora chloru (do wyboru 1055 lub 54eA)
 • czujnika
Całość zamontowana w szafce do montażu na ścianie panelu na rurze

Odczynniki używane w układzie przygotowania próbki:
 • kwas octowy
 • jodek potasu

APLIKACJE
 • pomiar chloru w wodzie pitnej i morskiej
 • pomiar bromków

 


Pomiar monochloraminy MCLSPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: 0-6 ppm jako Cl2
Dokładność: zależy od dokładnooeci testu użytego do kalibracji
Przewodność próbki: >10 µs/cm w temp. 25°C
Liniowość: 2%
Wymagania próbki
Ciśnienie: 122-550 kPa abs
Temperatura: 0-50°C
Przepływy: 11-303 l/h (zabezpieczenia zaworem bezpieczeństwa przed spadkiem ciśnienia)

Układ pomiarowy składa się z:

 • czujnika do pomiaru chloru z przyłączem VP 6.0
 • analizatora 1055
 • kabla z przyłączem VP 6.0 łączącego czujnik z analizatorem
 • komory przepływowej
 • zaworu bezpieczeństwa

Całość zamontowana na płycie.

APLIKACJE

 • pomiar związków chloru w wodzie słodkiej
 • oczyszczalnie ścieków
 • uzdatnianie wody

 


Analizator 54e pH/ORP, A, CSPECYFIKACJA (w temp. 25°C)

Zakresy pomiarowe:
pH: od 0 do 14
Przewodność: 0 ... 20'000/2'000'000 µS/cm
Dokładność: ±0,01 pH
Przewodność kontaktowa: ±0,5% odczytu, ±0,005 µS/cm
Przewodność indukcyjna: ±1,0% odczytu, 200 µS/cm do 2 µS/cm, ±5 µS/cm
Powtarzalność pH: ±0,25% odczytu
Stabilność pH: ±0,01 pH miesięcznie, nie kumuluje się
Stabilność pomiaru przewodności: ±0,25% zakresu na wyjściu miesięcznie, nie kumuluje się

UWAGI
Kompensacja temperatury: Pt100 lub Pt1000, automatyczna lub manualna: -15°C do +200°C (dla przewodności)
Korekcja temperatury: zapamiętane algorytmy korekcji temperatury dla wody o wysokiej czystości, przewodności jonowej.
Krzywe stężenia procentowego analizatora 54eC:
NaOH: od 0 do 12%
HCl: od 0 do 15%
H2SO4: od 0 do 25% oraz od 96 do 100%
Wyjścia:
możliwe 2 wyjścia regulatora PID,
sygnał analogowy 4-20 mA jako standard,
możliwość wyjścia analogowego z nałożonym sygnałem HART.
Pomiary: przewodność kontaktowa, indukcyjna, pH i potencjał red-ox, tlen rozpuszczony, chlor i ozon.
Diagnostyka: elektrody szklanej i referencyjnej, termoelementu, elektroniki analizatora.

APLIKACJE
 • pomiary na stacjach uzdatniania wody, w różnych gałęziach przemysłu
 • praca w strefie bezpiecznej
 • punkty z dozowaniem odczynników (przy użyciu opcji regulatorów PID)

 


Przetwornik 5081 P, C, T, ASPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy:
pH: od-2 do 16 pH
ORP: od -1400 do +1400 mV
Przewodność: 0 ... 20'000/2'000'000 µS/cm
Pomiary amperometryczne: tlen rozpuszczony w wodzie, ilość ppm, ppb, wolny chlor, całkowity chlor, ozon
Dokładność: pH ±1,0 mV w 25°C,
Przewodność: ±0,5% odczytu
Powtarzalność: pH ±1,0 mV/25°C,
Stabilność: 0,25% w temp. 25°C
Temperatura otoczenia: -20°C do +65°C
Kompensacja temperatury: automatyczna, w zakresie -15°C do +130°C

UWAGI

Wejścia:
trzy wejścia mV dla pH (zakres od 0 do 14),
mV dla ORP (zakres od -1400 do +1400),
rezystancyjne (dla temperatury)
Wyjścia:
galwanicznie izolowane 4-20 mA z sygnałem HART lub FF
Przedwzmacniacz:
wbudowany w przetwornik, czujnik lub puszkę połączeniową
Diagnostyka:
kalibracji, wysokiej temperatury, niskiej temperatury, linii, ROM, zera, CPU, nachylenia charakterystyki temperaturowej, elektrody szklanej i referencyjnej
Krzywa stężenia procentowego dla 5081T:
NaOH: od 0 do 15%,
HCl: od 0 do 16%,
H2SO4: od 0 do 30% i od 95 do 99,99%,
Certyfikaty:
Iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości, ATEX
Konfiguracja:
przy użyciu pilota na podczerwień, komunikatora HART 375, systemu DCS

APLIKACJE

 • pomiary pH, przewodności w strefach zagrożonych wybuchem
 • w pełni zdiagnozowane pomiary w kluczowych punktach we wszystkich gałęziach przemysłu

 

 


Analizator 1056

Wielofunkcyjny analizator jedno- lub dwukanałowy z nieograniczoną możliwością łączenia pomiarów pH/ORP/ISE, oporności/przewodności, stężenia %, chloru (całkowitego, wolnego, monochoraminy, niezależnego od pH wolnego chloru), tlenu, ozonu i temperatury.
SPECYFIKACJA

Komunikacja: 2 wyjścia 4-20 mA, Profibus DP
Duży wyświetlacz: umożliwia łatwy odczyt wartości mierzonych
Modułowe płyty elektroniki, wyjmowane łączniki, łatwe do podłączenia zasilanie, czujniki i wyjścia analogowe - możliwość zmiany konfiguracji analizatora.

Elektrody jonoselektywne:
analizator może służące do pomiaru amoniaku i fluorków przy zastosowaniu dostępnych na rynku elektrod jonoselektywnych. Analizatory przeznaczone do pomiaru pH mogą po podłączeniu elektrody jonoselektywnej być przeprogramowane do odczytu pomiaru odpowiedniego składnika.

Wolny chlor bez kompensacji od zmian pH: przy zastosowaniu czujnika Rosemount Analytical Model 498Cl-01, analizator mierzy wolny chlor z automatyczną korekcją od zmian pH, bez konieczności stosowania dodatkowego czujnika
i pomiaru pH.

Wyliczone pH: analizator może wyliczyć pochodną
i wyświetlić wartość pH wyliczoną (pHCalc) przy zastosowaniu dwóch czujników przewodności kontaktowej oraz dwóch wbudowanych płyt elektronicznych pomiaru przewodności kontaktowej. Ta metoda polega na obliczeniu
pH kondensatu oraz wody kotłowej na podstawie pomiaru przewodności i przewodności kationowej. Obliczenia zakładają, że czynnikiem alkalicznym jest amoniak lub wodorotlenek sodu, a związkiem zanieczyszczającym jest chlorek sodu.

Przewodność różnicowa: konfiguracja analizatora do współpracy z dwoma czujnikami przewodnooeci może mierzyć różnicę przewodności. Analizator może być skonfigurowany do wyświetlania podwójnej przewodności w postaci stosunku procentowego, procentu rozrzutu lub procentu przejścia.

 


Analizator mętności T1056

Wielofunkcyjny analizator jedno- lub dwukanałowy z nieograniczoną możliwością łączenia pomiarów pH/ORP/ISE, oporności/przewodności, stężenia %, chloru (całkowitego, wolnego, monochoraminy, niezależnego od pH wolnego chloru), tlenu, ozonu i temperatury.

SPECYFIKACJA
Komunikacja: 2 wyjścia 4-20 mA, Profibus DP
Duży wyświetlacz: umożliwia łatwy odczyt wartości mierzonych
Modułowe płyty elektroniki, wyjmowane łączniki, łatwe do podłączenia zasilanie, czujniki i wyjścia analogowe - możliwość zmiany konfiguracji analizatora.
Elektrody jonoselektywne: analizator może służące do pomiaru amoniaku i fluorków przy zastosowaniu dostępnych na rynku elektrod jonoselektywnych. Analizatory przeznaczone do pomiaru pH mogą po podłączeniu elektrody jonoselektywnej być przeprogramowane do odczytu pomiaru odpowiedniego składnika.
Wolny chlor bez kompensacji od zmian pH: przy zastosowaniu czujnika Rosemount Analytical Model 498Cl-01, analizator mierzy wolny chlor z automatyczną korekcją od zmian pH, bez konieczności stosowania dodatkowego czujnika i pomiaru pH.
Wyliczone pH: analizator może wyliczyć pochodną i wyświetlić wartość pH wyliczoną (pHCalc) przy zastosowaniu dwóch czujników przewodności kontaktowej oraz dwóch wbudowanych płyt elektronicznych pomiaru przewodności kontaktowej. Ta metoda polega na obliczeniu
pH kondensatu oraz wody kotłowej na podstawie pomiaru przewodności i przewodności kationowej. Obliczenia zakładają, że czynnikiem alkalicznym jest amoniak lub wodorotlenek sodu, a związkiem zanieczyszczającym jest chlorek sodu.
Przewodność różnicowa: konfiguracja analizatora do współpracy z dwoma czujnikami przewodnooeci może mierzyć różnicę przewodności. Analizator może być skonfigurowany do wyświetlania podwójnej przewodności w postaci stosunku procentowego, procentu rozrzutu lub procentu przejścia.

 


Pomiary inne


Rosemount Analytical Inc. oferuje również:
Refraktometr przemysłowy do zastosowań w przemyśle spożywczym.
Pomiar w zakresie BRIX: 0-95, RI, 1,33-1,53.
Analizator on-line do pomiaru: krzemionki, fosforanów, hydrazyny, sodu, amoniaku, chloru (Cr+6), żelaza, fluorków w wodzie.

Analizatory wykorzystują metody spektrofotometryczne lub elektrody jonoselektywne.
Możliwość analizy do 6 strumieni dla każdego typu analizatorów.

Licznik jednostek stałych Model PC-1 służy do oznaczania ilości i rozmiaru cząstek w różnych mediach procesowych.
Analiza sprawności filtrów w oczyszczalniach do pomiaru zawieszonych cząstek korozji żelaza lub miedzi w elektrodach.
Metoda pomiaru: wolumetryczna
Źródło światła: dioda laserowa
Detektor: fotodioda

 


Akcesoria do montażuOferujemy szeroki wachlarz akcesoriów umożliwiających montaż:

umożliwiający obsługę w czasie pracy instalacji:

 

przepływowy:

 • komorowy wykonane z poliwęglanu z przyłączem procesowym 1/4'' OD
 • trójniki wykonane z PCV
 • komory małego przepływu
 • zestawy z zaworami odcinającymi monowanymi wraz z sondą na rurociągu lub ścianie zbiornika

w otwartym zbiorniku:

 • zestaw do montażu z uchwytem i końcówką do sondy
 • pływak do sondy z przyłączekm 1'' MNPT służy do pomiarów medium na powierzchni medium, umożliwia zmianę lustra medium w zbiorniku.