Przepływomierze


Przepływomierze Vortex Model 8800C

 

 

SPECYFIKACJA

 
Media mierzone: ciecz, gaz i para wodna
Media musza być jednorodne i jednofazowe
Rozmiary do DN 300
Dokładność pomiaru przepływu cieczy:
Wyjście cyfrowe i impulsowe: ±0,65% wartości mierzonej
Wyjście analogowe: taka sama jak dla wyjścia impulsowego plus 0,025% zakresu
Dokładność pomiaru dla gazu i pary:
Wyjście cyfrowe i impulsowe: ±1,35% wartości mierzonej
Wyjście analogowe: ±1,35% wartości mierzonej +0,025% zakresu
Powtarzalność: ±0,1% aktualnego natężenia przepływu
Stabilność: ±0,1% wielkości mierzonej w ciągu 1 roku
Sygnały wyjściowe: 4-20mA + HART oraz FF
Komunikacja: 4-20 mA + HART oraz FF
Certyfikaty Ex: ATEX

UWAGI

 • konstrukcje bezkołnierzowe, kołnierzowe
  i dwuczujnikowe
 • spawany w całości, niezapychający się czujnik przepływu eliminujacy rurki impulsowe, dodatkowe przyłącza i uszczelki
 • wywazenie układu czujnika i opatentowane cyfrowe przetwarzanie sygnału (ADSP) gwarantuje odporność na drgania mechaniczne
 • oddzielenie czujnika od medium procesowego umożliwia jego wymianę bez konieczności rozłączania przyłączy procesowych
 • przepływomierze o różnych wielkościach wykorzystują ten sam czujnik
 • możliwa weryfikacja działania czujnika
  i układów elektronicznych w warunkach polowych, bez przerywania procesu


NOWOŚĆ!

MODEL 8800CR Vortex z integralnie zredukowaną średnicą:

 • wyeliminowanie redukcji rurociągu dla dopasowania do przepływomierza zmniejsza koszty instalacji przepływomierza o 50%
 • dwukrotne rozszerzenie zakresu pomiarowego dla małych natężń przepływu
 • Model 8800CR z integralnie zredukowaną średnicą może zostać zainstalowany bez konieczności przeróbek instalacji technologicznej


Przepływomierze elektromagnetyczne serii 8700
SPECYFIKACJA


Media mierzone: ciecz
Dokładność pomiaru przepływu: do ±0,25% wartości mierzonej dla prędkości przepływu od 0,3 do 10 m/s
Sygnały wyjściowe: 4-20 mA + HART oraz częstotliwościowe lub FF
Skalowane wyjście częstotliwościowe: 0 do 1000Hz
Cyfrowe przetwarzanie sygnału: umozliwia redukcję zakłóceń pomiarów
Testowanie: procedury autotestowania, specjalne procedury testujące, wykrywanie "niepełnej rury’’
Certyfikaty Ex: ATEX

UWAGI
 • wersja kołnierzowa i waflowa
 • całkowicie spawana obudowa ze stali
 • wymienne elektrody
 • bez konieczności ręcznej kalibracji i zerowania
 • możliwość zdalnego wykonania wielu czynności obsługowych
 • jako opcja: lokalna klawiatura operatorska

APLIKACJE

 • szeroki zakres zastosowań, tam gdzie przewodność medium jest wystarczająca (min. 5 µs/m)
 • czujniki typu 8721 posiadają certyfikaty sanitarne 3A i są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
Możliwość połączenia sensorów z przetwornikami:
 • 8732 do montażu integralnego z czujnikiem lub zdalnego na rurze 2", wyjście 4-20 mA oraz skalowane wyjście częstotliwościowe
 • 8742C do montażu integralnego z czujnikiem lub zdalnego na rurze 2" z wyjściem FF, z blokiem wejść analogowych, integratorem i Backup LAS.
Funkcje diagnostyczne umożliwiają zwiększenie stabilności procesowej, skrócenie czasu przestojów
i zmniejszenie kosztów obsługi. Diagnostyka uziemienia okablowania i elektrod. Układy
diagnostyki monitorują wartość stosunku sygnału do szumu i zalecają działania mające na celu poprawę jakości pomiarów.
 • 8712 C/D/H - przetwornik do zabudowy na ścianie lub rurze 2", do zdalnego połączenia z sensorem.
Możliwość współpracy z czujnikami innych dostawców; wyjście 4-20 mA oraz skalowane wyjście częstotliwościowe 0 do 1000 Hz w przypadku przetwornika 8712C/H oraz 0-10000 Hz w przypadku przetwornika 8712D.
8712D posiada rozszerzoną diagnostykę - sprawdzenie połączeń elektrycznych i uziemienia, wykrywa przerwę lub zwarcie cewek, informuje o błędzie przetwornika lub o pustej rurze (niewypełnionym rurociągu), eliminuje wysoki poziom szumów oraz weryfikuje działanie przetwornika.


Rotametry

SPECYFIKACJA

Ze szklaną i metalową tubą
Szeroki zakres wykonań materiałowych
Zakresy pomiarów:
do 100 000 l/godz. dla wody
do 1404 Nm3/godz. dla powietrza
Zakresowość: 1:10
Różne dokładności i długości skali w zależności od potrzeb: ±10%, 5%, 3%, 2% pełnej skali
Zakres temperatur: -29°C do 40°C
Możliwość wykonań dla wyższych temperatur
Różne typy przyłączy, również kołnierzowe
Regulacja przepływu jako opcja
W rotametrach z metalową rurą możliwość wyjścia: 4-20 mA z HART
Jedno wyjście impulsowe: 1 do 1000 Hz
Certyfikat: CE
Wykonanie iskrobezpieczne i ognioszczelne, certyfikat PTB

APLIKACJE
 • mniej odpowiedzialne, popularne pomiary przepływu
 • pomiary przepływu ze wskazaniem lokalnymPrzepływomierz ultradźwiękowy firmy DANIEL

  SPECYFIKACJA

Rozmiar:
SeniorSonic: 6" do 36"
JuniorSonic: 4" do 24" UltraTap: 8"…42"
Zakresy ciśnieniowe:
SeniorSonic: ANSI class 2500
JuniorSonic: ANSI class 2500
Dokładność: 0,5% dla SeniorSonic bez kalibracji, z kalibracją 0,1%
Certyfikaty: Exid, ATEX

UWAGI

 • nie powodują dodatkowych oporów przepływu
 • mają ognioszczelną obudowę, iskrobezpieczne przyłącza do sond
 • odporne na nagłe uderzenia przepływu (w odróżnieniu od turbin)
 • wyjścia analogowe, RS232/485, częstotliwościowe sygnały alarmowe
 • wejścia analogowe temperatury, ciśnienia
 • wysoka stabilność pomiaru
 • odporność na przeciążenia


APLIKACJE

 • pomiary przepływu gazu
 • pomiary rozliczeniowe (certyfikaty NMi, PTB)


Kryzy pomiarowe firmy DANIEL

 

 

 

 
SPECYFIKACJA

Rozmiar:
Senior: 2"...24"
Junior: 10"...24"
Simplex: 2"…8"
FlangeUnion 1"…12
Zakresy ciśnieniowe: do ANSI class 2500
Dostępne z pomiarowymi odcinkami rur

UWAGI

 •  klasyczna metoda pomiaru
 • Senior umożliwia łatwą wymianę płytki zwężki pod ciśnieniem
 • Junior, Simplex - umożliwia wymianę po zdjęciu ciśnienia, bez demontowania całegoi urządzenia
 • dostępne w wykonaniu z przyłączem kołnierzowym (przylga gładka lub RJ) lub do wspawania


APLIKACJE

 • klasyczne pomiary rozliczeniowe zgodne z normą AGA lub ISO dla gazów i cieczy
 • kluczowe pomiary dla gazu ziemnego i ropy naftowej
 • w układach, w których wymagana jest okresowa inspekcja płytki zwężki