Pomiary temperatury


Przetwornik temperatury 3144PSPECYFIKACJA

Dokładność (3σ): 0,15% dla Pt100
analogowa: 0,18% dla Pt100

Stabilność: 0,1wm(*) lub 0,1°C/ 1 lat
(Pt 100 i termopary)
Czujniki pomiarowe:
(2, 3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500, Ni120, Cu10, termopary IEC/NIST/DIN
Types B, E, J, K, N, R, S, T, DIN
Types L, U,A
Type W5Re26, mV, ohm
Temp. otoczenia:
-40°C do +85°C
Wyjście: 4-20 mA + HART lub FF
Certyfikaty: EEx, ATEX, SIL 2/3
Galwaniczna izolacja we/wy

APLIKACJE

 • ważne pomiary temperatury
 • unifikacja aparatury pomiarowej
 • zminimalizowane ;iczby części zamiennych, gdy potrzeba częstych zmian zakresu pomiarowego (np. zima/lato)

UWAGI

 • przetwornik konfigurowalny za pomocą odpowiednio HART/FF
 • do montażu w główce przetwornika lub na szynie DIN
 • wyjątkowa odporność na zakłucenia elektromagnetyczne
 • korekcja temperatury otoczenia
 • opcjonalny wyświetlacz LCD
 • opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 • jedno lub dwupunktowa korekcja charakterystyki czujnika
 • sygnalizacja przekroczenia dryftu sygnału wyjściowego
 • sygnalizacja awarii
 • autotestowanie


Przetwornik temperatury 644


SPECYFIKACJA

Dokładność (3σ):
cyfrowa:
0,1% dla Pt100
analogowa: 0,12% dla Pt100

Stabilność: 0,25 wm(*) / 5 lat (Pt 100)
Czujniki pomiarowe:
(2, 3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni120, Cu10, termopary, mV, Ohm, specjalne

Temp. otoczenia:
-40°C do +85°C
Wyjście: 4-20 mA + HART lub FF
Certyfikaty: EEx, ATEX, SIL 2/3
Galwaniczna izolacja we/wy

APLIKACJE

 • najbardziej odpowiedzialne pomiary temperatury
 • pomiary temperatury dla celów rozliczeniowych
 • pomiary różnicy temp. dla rozliczeń ciepła
 • certyfikowane układy blokad i zabezpieczeń

UWAGI

 • przetwornik konfigurowalny za pomocą odpowiednio HART/FF
 • przetwornik do układów zabezpieczeń
 • może pracować jako przetwornik temperatury z zapasowym czujnikiem lub jako przetwornik różnicy temperatur
 • korekcja temperatury otoczenia
 • opcjonalny wyświetlacz LCD
 • opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 • możliwość wpisania rzeczywistej charakterystyki czujnika dla przetwornika
 • sygnalizacja przekroczenia dryftu sygnału wyjściowego
 • sygnalizacja awarii
 • diagnostyka


Przetwornik temperatury 248 i zespół monitorowania
SPECYFIKACJA

Dokładność (3σ): ±0,20ºC + 0,1% dla Pt100

Stabilność: 0,1% wm lub 0,1ºC / 1 rok Pt 100
Czujniki pomiarowe:
(2, 3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni120, Cu10, termopary, mV, Ohm,

Temp. otoczenia:
-40°C do +85°C
Wyjście: 4-20 mA + HART
Certyfikaty: EEx, ATEX,
Galwaniczna izolacja we/wy

APLIKACJE

 • ważne pomiary temperatury
 • unifikacja aparatury pomiarowej
 • zintegrowane
 • zminimalizowane liczby części zamiennych, gdy potrzeba częstych zmian zakresu pomiarowego (np. zima/lato) wyjściowego
 • sygnalizacja awarii
 • diagnostyka

UWAGI

 • przetwornik może być zamówiony ze zintegrowanym czujnikiem przy pomocy jednego kodu zamówieniowego
 • przetwornik konfigurowalny za pomocą komunikatora HART
 • korekcja od temperatury otoczenia
 • wyjątkowa odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
 • opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 • sygnalizacja awarii
 • autotestowanie
 • rekomendacja NAMURPrzetwornik programowalny temperatury 144


SPECYFIKACJA

Dokładność (3σ): 0,3ºC lub 0,1% zakresu
dla Pt100 i Ni100

Stabilność: 0,1% wm lub 0,1ºC / 1 rok Pt 100
Czujniki pomiarowe:
3 - przewodowe Pt100, Ni100, Ohm,

Temp. otoczenia:
-40°C do +85°C
Wyjście: 4-20 mA
Certyfikaty: EEx, ATEX,

APLIKACJE

 • drugorzędne pomiary temperatury
 • zminimalizowanie liczby części zamiennych

UWAGI

 • przetwornik konfigurowalny z PC
 • do montażu w główce przetwornika lub na szynie DINWieloczujnikowy przetwornik temperatury 848T


 

SPECYFIKACJA

Dokładność (3σ): ±0,30ºC dla Pt100

Stabilność: 0,1% wm lub 0,1ºC / 2 lata Pt 100
Czujniki pomiarowe:
OSIEM czujników
( 2, 3 - przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu10,  Ohm
Galwaniczna izolacja we/wy
Temp. otoczenia:
-40°C do +85°C
Wyjście: Foundation Fieldbus
Certyfikaty: EEx ia IIC T4, ATEX
Bloki funkcjonalne: Analog Input, Input Selector, Multiple Analog Input Block, wbudowana funkcja Link Active Scheduler

APLIKACJE

 • czujniki wielopunktowe
 • pomiary wielopunktowe w sieci
 • wprowadzanie sygnałów analogowych do sieci Foundation Fieldbus
 • gdy chodzi o zwiększenie efektywności systemu pomiarowego, zmniejszenie kosztów i pracochłonności kablowania
UWAGI
 • czas odczytu wszystkich 8 czujników ok. 1,5 s
 • korekcja od temperatury otoczenia
 • autotestowanie, autokalibracja
 • sygnalizacja awarii
 • może być montowany bezpośrednio na szynie DIN
 • opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 • dostępny jest przetwornik 848L z wyjściami logicznymi

 

 

 


Czujniki PT100, PT1000, termopary, akcesoraia.


SPECYFIKACJA

Czujniki standardowe: Pt100 ( 2, 3 i 4 przewodowe) - pojedyńcze i podwójne
Zakres pomiaru: do Pt100 do Pt1000
Klasa dokładności: A, B, 1/10B
Termopary standardowe:
E, J, K, N, T, R, S
Izolowany lub uziemiony koniec
Klasa tolerancji: 1, 2
Średnice czujników: 6mm
Długość czujników:
do 10m
Osłony:
spawane, gwintowane, kołnierzowe
Standardowy materiał osłon:
316L (1.4404), 316Ti (1.4571)
Certyfikaty materiałowe
Certyfikaty:
EEx, NACE, Atex


APLIKACJE

 • pomiary temperatur głównie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce, gazownictwie

UWAGI

 • główki termometryczne do IP68
 • opcjonalna kalibracja czujnika wraz z przetwornikiem
 • oferta kompletnego rozwiązania:
  czujnik+przetwornik+osłona