Chromatografy gazowe


Chromatograf gazowy Model 500SPECYFIKACJA OGÓLNA

Detektor: TCD
Gaz nośny: hel, azot, argon o czystości 5.0N
Czas analizy: 4 minuty, 2 minuty (bez rozdziału węglowodorów C5)
Analiza wartości opałowej, ciężaru właściwego i innych parametrów zgodnie z normą ISO 6976: 1995 Ilość strumieni:  do 12
( w tym do 4 jako strumienie kalibracyjne)
Komunikacja:
 
- 2 - wyjścia analogowe 4-20mA
z możliwościa rozszerzenia do 10
- 4 - porty szeregowe RS
(możliwość rozszerzenia do 8)
- modem
- 5 - dyskretnych wyjść
- port do drukarki
Wejścia:
do 4 wejść 4-20mA z zewnętrznych źródeł
do 5 wejść dyskretnych
Dokładność: 0,1% wartość kalorycznej
Powtarzalność: ± 0,05% w pełnym zakresie temperatur -20°C do +60
°C
Zasilanie: 230VAC, 50Hz
Kolumny: pakowane, 5lat gwarancji
Certyfikaty: ATEX, EexD II CT4
Analiza standardowa: 4 min, od C1 do C6+, N2 CO2
skrócona: 2 min, od
C1 do C6+, N2 CO2
rozszerzona: C1 do C9+, N2 CO2
dodatkowo: analiza poszerzona o analizę helu
w gazie
 

Kontroler 2350A
Wykonanie do pracy w strefie bezpiecznej 19"" lub certyfikatem ATEX


Oprogramowanie:
MON 2000 pracuje w środowisku MS Windows umożliwia konfigurację chromatografu, przeprowadzanie diagnostyki, archiwizację danych, porównywanie chromatografów.
Oprogramowanie jest w zestawie.

Archiwizacja:
Możliwość przechowywania w pamięci kontrolera 900 wyników analiz oraz 300 raportów z kalibracji.

Raporty:
Dostępne są algorytmy wyliczania średnich: godzinowych, dziennych, tygodniowych, miesięcznych, różne. Razem z raportem wydruk informacji o analizie, kalibracji, konfiguracji itp.

Aplikacje:

- analiza gazu ziemnego do rozliczeń
- mieszanie gazów o różnych parametrachChromatograf gazowy Model 700


SPECYFIKACJA OGÓLNA


Montaż polowy

Detektor: TCD detektor przewodności cieplnej z opcja
µTCD do pomiaru składników na poziomie ppm
FID (detektor płomieniowo-jonizacyjnych) µFID
Ilość strumini: do 8 ( włączając gazy kalibracyjne)
Czas analizy: 4 minuty, 2 minuty (bez rozdziału węglowodorów C5)
Analiza wartości opałowej, ciężaru właściwego i innych parametrów zgodnie z normą ISO 6976: 1995 Ilość strumieni:  do 12
( w tym do 4 jako strumienie kalibracyjne)
Komunikacja:
 
- 2 - wyjścia analogowe 4-20mA
z możliwościa rozszerzenia do 10
- 4 - porty szeregowe RS
(możliwość rozszerzenia do 8)
- modem
- 5 - dyskretnych wyjść
- port do drukarki
Wejścia:
do 4 wejść 4-20mA z zewnętrznych źródeł
do 5 wejść dyskretnych
Dokładność: 0,1% wartość kalorycznej
Powtarzalność: ± 0,05% w pełnym zakresie temperatur -20°C do +60
°C
Zasilanie: 230VAC, 50Hz
Kolumny: pakowane, 5lat gwarancji
Certyfikaty: ATEX, EexD II CT4
Analiza standardowa: 4 min, od C1 do C6+, N2 CO2
skrócona: 2 min, od
C1 do C6+, N2 CO2
rozszerzona: C1 do C9+, N2 CO2
dodatkowo: analiza poszerzona o analizę helu
w gazie
 

Kontroler 2350A
Wykonanie do pracy w strefie bezpiecznej 19"" lub certyfikatem ATEX


Oprogramowanie:
MON 2000 pracuje w środowisku MS Windows umożliwia konfigurację chromatografu, przeprowadzanie diagnostyki, archiwizację danych, porównywanie chromatografów.
Oprogramowanie jest w zestawie.

Archiwizacja:
Możliwość przechowywania w pamięci kontrolera 900 wyników analiz oraz 300 raportów z kalibracji.

Raporty:
Dostępne są algorytmy wyliczania średnich: godzinowych, dziennych, tygodniowych, miesięcznych, różne. Razem z raportem wydruk informacji o analizie, kalibracji, konfiguracji itp.

Aplikacje:

- analiza gazu ziemnego do rozliczeń
- mieszanie gazów o różnych parametrachModuł FPD do modeli 500 i 700


 

FPD - detektor płomieniowo - fotometryczny przeznaczony jet do oznaczania śladowych ilości związków siarki w strumieniu procesowym.

Moduł może być podłączony z modemem 500 lub 700. Analiza związków siarki w gazie ziemnym zgodnie z nomą ISO19739

Gaz nośny: azot 5.0N
Paliwo do detektora: wodów 5.0N
Powietrze do detektora: powietrze syntetyczne

Certfikaty: ATEX EEx d IIC T3 CE zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/EC
Zasilanie: 230VAC
Temperatura pracy: 10-40ºC

Automatyczny zapłon płomienia w detektorze. Nie wymaga przedmuchu powietrzem instrumentalnym

Analizowanie składniki ( zgodnie z normą ISO19739)

H2S min. 0,1 mg/m3
CO2 min. 0,1 mg/m3
THT min. 0,1 mg/m3

Mercaptany:
metylowy min. 0,1 mg/m3
etylowy min. 0,1 mg/m3
t-butylowy min. 0,1 mg/m3
dietylosiarczek min. 0,1 mg/m3