Zawory C906

Zawór działa jak zawór bezpieczeństwa zamyka się, jeżeli prędkość przepływu medium w rurociągu przekroczy
nastawioną wartość, np. w przypadku uszkodzenia sieci.
W przypadku przekroczenia nastawionej prędkości przepływu zawór główny zamyka się i pozostaje
zamknięty. W celu ponownego uruchomienia zaworu należy go ręcznie odblokować.
Zawór stosowany jest, kiedy wymagane jest zabezpieczenie
przed przekroczeniem dopuszczalnej prędkości lub przed przerwaniem rurociągu.


Nastawa zaworu:

od 0,2 do 0,5 bar
od 0,6 do 0,8 bar
od 0,9 do 6,0 bar

Instalacja:

- zalecany jest montaż filtra siatkowego przed zaworem
- zalecany jest montaż zaworu odpowietrzającego za regulatorem
- montaż poziomy: pokrywa skierowana ku górze, zawór odchylony max. 45°
- montaż pionowy: dostępny jako opcja
- należy utrzymać stałe ciśnienie za zaworem

Inne wykonania:

- C916

Dokumentacja techniczna