Zawory C501

Eliminuje skutki fali uderzeniowej podwyższonego ciśnienia wywołanej nagłym zatrzymaniem pompy,
zamknięciem zasuwy lub zaworu zwrotnego.

Montowany na rurociągu bocznikowym, zapobiega skutkom uderzenia hydraulicznego poprzez upust wody
z głównego przewodu do kanalizacji lub zbiornika. Zawór otwiera się reagując na spadek ciśnienia
występujàcy w pierwszym momencie po zatrzymaniu pompy oraz na wzrost ciśnienia wraz z nadejściem fali
uderzeniowej umożliwiając jej rozładowanie (jeżeli uderzenie nie zostanie wytłumione już w pierwszej fazie).

 

Nastawa zaworu:

od 0,40 do 2,41 bar
od 1,72 do 8,60 bar
od 6,89 do 17,2 bar
od 13,78 do 27,57 bar

Instalacja:

- zalecany jest montaż filtra siatkowego przed zaworem
- zalecany jest montaż zaworu odpowietrzającego za reduktorem
- montaż poziomy: pokrywa skierowana ku górze, zawór odchylony max. 45°
- montaż pionowy: dostępny jako opcja

Inne wykonania:

- C502, C503
- uszczelki i membrana FKM(Viton)

 

Dokumentacja techniczna