Zawory C701

Zawór utrzymuje stały poziom wody w zbiorniku i zapobiega jego przelaniu przy pomocy pływakowego zaworu sterującego
Utrzymuje zwierciadło wody na względnie stałym poziomie (do kilku centymetrów od wymaganego poziomu).
Zalecany jest montaż na poziomie dna zbiornika lub w jego pobliżu.


Nastawa zaworu:


- Regulacja poziomu w zakresie kilku centymetrów
- Różnica poziomów: 15 cm

Instalacja:

- zalecany jest montaż filtra siatkowego przed zaworem
- montaż poziomy: pokrywa skierowana ku górze,
  zawór odchylony max. 45°
- montaż pionowy: dostępny jako opcja

Uwaga:

- Rurka impulsowa DN10/12mm łącząca obwód pilotowy z pływakiem
  nie jest dostarczana z zaworem.

Inne wykonania:

- C702

 

Dokumentacja techniczna