Armatura odcinająca i inna


Zawory kulowe - "Optibal"

 Zasuwy - zasuwy pompoweFiltry skośne siatkowe
 


Przepustnice centryczne


Zawory zwrotne