Armatura do regulacji hydraulicznej


Zawory równoważące mufowe

 

Zawór równoważący HYDROCONTROL VTR

Zawór równoważący HYDROCONTROL VPR

Zawór równoważący HYDROCONTROL ATR

Zawór równoważący HYDROCONTROL APR

Zawór odcinający HYCOCON APZ

Zawór odcinający HYCOCON ATZ

Zawór regulacyjny HYCOCON ETZ

Zawór regulacyjny HYCOCON HTZ

Zawór równoważący HYCOCON V

Zawór równoważący HYCOCON VTZ

Zawór równoważący HYDROCONTROL MTR

Stacja pomiarowa HYDROSET

Zawór równoważacy HYDROCONTROL MPR

Zawór równoważacy HYDROCONTROL MTR


Zawory równoważące kołnierzowe i sprzęgowe

Zawór równoważący HYDROCONTROL VFC

Zawór równoważący HYDROCONTROL VFN

Zawór równoważący HYDROCONTROL VFR

Zawór równoważący HYDROCONTROL VGC


Regulatory różnicy ciśnień
Regulator różnicy ciśnień HYCOCON DTZ

Regulator różnicy ciśnień HYDROMAT DFC

Regulator różnicy ciśnień HYDROMAT DTR

Regulator różnicy ciśnień HYDROMAT max

Regulator różnicy ciśnień HYCOCON DP


Regulatory przepływu
Regulator przepływu HYDROMAT QTR

Regulator przepływu HYCOCON Q


Zawory trójdrogowe
Trójdrogowy zawór rozdzielający "Tri-D TB"

Trójdrogowy zawór rozdzielający "Tri-D TR"

Trójdrogowy zawór rozdzielający "Tri-D plus TB"

Trójdrogowy zawór rozdzielający "Tri-M TR"

 

Regulator temperatury z czujnikiem przylgowym

Regulator temperatury z czujnikiem zanurzenowym

 

 


Zawory rónoważco-regulacyjne do sufitów chłodzących i fan-coil'i - Cocon, Cocon Q, Cocon 4


Zawór regulacyjny "COCON QTZ"

Zawór regulacyjny "COCON QTZ" z króćcami pomiarowymi

Zawór regulacyjny "COCON QTZ" z zaworkami pomiarowymi

Zawór regulacyjny "COCON QTZ" bez króćców pomiarowych

Zawór regulacyjny "COCON QTZ" bez zaworków pomiarowych

Zawór regulacyjny do instalacji chłodniczych "COCON 2TZ"

Zawór regulacyjny z króćcami pomiarowymi "COCON QTR"

Zawór regulacyjny bez króćców pomiarowych "COCON QTZ"

Zawór regulacyjny do instalacji chłodniczych "COCON"

Zawór regulacyjny "COCON QTR"

Zawór regulacyjny 4-drogowy "COCON 4TR"

Zawór mieszający 4-drogowy "Tri-M plus TR"

Zawór typoszeregu KTB do instalacji chłodniczych

Armatura napełnijąco-odcinająca FSAKryzy pomiarowe

Kryzy pomiarowe z dwoma króćcami pomiarowymi

Kryzy pomiarowe z dwoma zaworami pomiarowymi


Termostaty elektryczne
Cyfrowe termostaty pokojowe

Czujnik punktu rosy

Termostaty ze sterownikiem wentylatora


Mierniki


Osprzęt i akcesoria