Armatura kotłów i pomp


Grupy pompowe - "Regumat"

 

Zakres oferty:

Grupa pompowa - "Regumat F-130"

Grupa pompowa - "Regumat F-180"

Grupa pompowa - "Regumat FR-130"

Grupa pompowa - "Regumat FR-180"

Grupa pompowa - "Regumat M3-130"

Grupa pompowa - "Regumat M3-180"

Grupa pompowa - "Regumat M4-130"

Grupa pompowa - "Regumat M4-180"

Grupa pompowa - "Regumat S-130"

Grupa pompowa - "Regumat S-180"

 

Opcje dodatkowe:

- wymiennik ciepła - Regumat

- belka rozdzielacza z izolacją

- blok bezpieczeństwa do kotła "MSM-Block"

- grupa bezpieczeństwa

- zawory bezpieczeństwa

- sprzęgło hydrauliczne

- pozostała armatura i narzędzia

 

- Prospekt

- Karty katalogowe


Grupy pompowe - "Regumat RTA"

Zakres oferty:

Grupa pompowa - "Regumat RTA-130 TOP"

Grupa pompowa - "Regumat RTA-130 VL"

Grupa pompowa - "Regumat RTA-130"

Grupa pompowa - "Regumat RTA-180"Mieszkaniowe węzły cieplne - "Regudis W"
 

SPECYFIKACJA

 

Węzeł cieplny "Regudis W-HTU" (12l/min)

Węzeł cieplny "Regudis W-HTU" (15l/min)

Węzeł cieplny "Regudis W-HTU" (17l/min)

 

Opcje dostawy:

- zespół zaworów kulowych

- zespół regulatora temperatury

- kaseta natynkowa

- szafka do zabudowy


Armatura grup pompowych

Zakres oferty:

Zawory kulowe pompowe - "Optibal P"

Zawory nadmiarowo-upustowe

Zawory napełniająco-opróżniające KFE

Zawory napełniające

Zawory rewizyjne naczyń wzbiorczych

Zawory manometryczne

Zawory stopowe

Osprzęt i narzędzia