Kontakt

eTermo-Inwest Sp. J.
ul. Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
tel./fax: 0 32 461-22-66
tel./fax: 0 32 461-22-67
e-mail: biuro@etermo.pl

facebook

Projektowanie

Projektowanie od roku 2013 przejęła spółka zależna E.T.I. Project Sp.J. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37
e-mial:office@etiproject.com

 Obszar aktywności naszego biura projektowego obejmuje przemysł hutniczy i energetyczny

 • Projektowanie koncepcyjne 
 • Projektowanie wykonawcze
 • Zarządzenie projektem
 • Studia wykonalności
 • Kosztorysowanie
 • Modelowanie 3D i wizualizacja
 • Obliczenia wytrzymałościowe
 • Opracowanie procesów technologicznych
 • Inwentaryzacje i pomiary
 • Opracowanie i kompletacje dokumentacji projektowej
 • Nadzór nad procedurami certyfikacyjnymi
 • Organizacja i nadzór wytwarzania
 • Nadzór nad instalacją i uruchomieniem
 • Doradztwo techniczne