Kontakt

eTermo-Inwest Sp. J.
ul. Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
tel./fax: 0 32 461-22-66
tel./fax: 0 32 461-22-67
e-mail: biuro@etermo.pl

facebook

Usługi wykonawcze

Oferta wykonawcza obejmuje miedzy innymi

Kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji:

 • wodnokanlizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych
 • centralnego ogrzewania
 • elektrycznych i energetycznych
 • wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • przeciwpożarowych
 • próżniowych
 • wysokociśnieniowych
 • nawilżania powietrza
 • chłodzenia adiabatyczngo

Zajmujemy się montażem, budową i uruchomieniem:

 • wymiennikowni w oparcu o urządzenia dostarczone przez klienta lub za naszym pośrednictwem
 • wymiennikowni w oparciu o kompaktowe węzły cieplne, jedno lub wielo funkcyjne
 • wymiennikowni w oparciu o węzły parowe

Wszystkie wykonane przez nas wymienikownie posiadają pełne wsparcie serwisowe z naszej strony i gwarancję dostępności urządzeń zamiennych z naszego stanu magazynowego, co skutkuje brakiem jakichkolwiek przestojów w przypadku użytkowania naszych węzłów cieplnych i wykonanych wymiennikowni.

Z zakresu urządzeń elektro-energetycznych prowadzimy montaż:

 • kontenerowych stacji transformatorowych
 • rozdzielnic średniego napięcia
 • rozdzielnic niskiego napięcia
 • złącz kablowych niskiego napięcia
 • słupowych stacji transformatorowych do 160kVA, do 250kVA, do 400kVA, do 630kVA

Wykonujemy układy automatyki w oparciu:

 • przetwornic częstotliwości
 • softstary
 • elementy AKPiA
 • stykologię łączeniową nn

Posiadamy dobrze zorganizowaną brygadę montażową zbudowaną na doświadczeniu, solidości i lojalności, w skład której wchodzą instalatorzy, automatycy, ciepłownicy, elektrycy, energetycy z wszelkimi wymaganymi uprawnieniami.