VLT Filtr sinusoidalny MCC 101

Filtry sinusoidalne są filtrami wyjściowymi, które tłumią składowe napięcia związane z częstotliwością kluczowania. Wpływa to na polepszenie napięcia międzyfazowego zapewniając jego prawidłowy sinusoidalny przebieg. Przez to zminimalizowane są takie niepożądane zjawiska jak prądy łożyskowe czy negatywne oddziaływanie impulsowego napięcia na izolacji uzwojeń silnika
(w szczególności silników o mocach powyżej 50kW).

MCC

Zakres mocy:

3 x 200 – 500 V, 2.5 – 1,200 A

3 x 525 – 690 V, 13 – 1,320 A   

Obudowy:

IP00 oraz IP20 w całym zakresie mocy

Montaż:

• Możliwość montażu bezpośrednio przy przetwornicy („side by side”) dotyczy filtrów do 75A

• Możliwość montażu ściennego filtrów o prądzie znamionowym do 75 A

The perfect solution for:

• Aplikacje z użyciem starszych silników

• Środowiska ze związkami agresywnymi

• Aplikacje wymagające częstego hamowania

• Aplikacje z silnikami ogólnego przeznaczenia zasilanymi napięciem 690 V

• Aplikacje z długimi przewodami silnikowymi
 
Prevent disturbing pulses:

Sinusoidalny przebieg napięcia zasilania silnika ogranicza histerezowe straty cieplne w silniku a przez to wzrost jego temperatury. Temperatura ma natomiast znaczący wpływ na żywotność i trwałość izolacji silnika. W ten sposób filtry sinusoidalne zwiększają żywotność silnika. Jak wspomniano wcześniej sinusoidalny kształt napięcia zasilania silnika ogranicza wartości prądów łożyskowych.
W ten sposób filtr sinusoidalny znacznie redukuje częstość uszkodzenia łożysk, wydłużając w ten sposób żywotność silnika i przerwy między przeglądami.

Jakość i wykonanie
Przygotowane są do pracy ze znamionową częstotliwością kluczowania przetwornic przez co nie powodują obniżenia parametrów i wydajności pracy silnika. Obudowy są specjalnie zaprojektowane i wykonane tak aby pasować do przetwornic częstotliwości serii FC nie tylko ze względu na design ale także jakość i funkcjonalność.

Advantages:
Kompatybilność i przystosowanie do pracy z przetwornicami częstotliwości w różnych trybach (miedzy innymi flux czy VVC+)
Zapewnienie sinusoidalnego przebiegu napięcia zasilania silnika
Eliminacja przepięć i niebezpiecznych pików napięciowych
Elementy filtru sa tak skonstruowane aby tłumić i nie przenosić zakłóceń impulsowych poprzez prąd do silnika.
Redukcja hałasu generowanego przez silnik
Redukcja strat w silniku
Dla aplikacji o dużych mocach możliwe jest równoległe połączenie filtrów