VLT AQUA Drive FC 200

Danfoss VLT ® AQUA Drive jest dedykowana dla zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej.
Dzięki szerokiej gamie rozbudowanych funkcji standardowych oraz opcjonalnych, VLT® AQUA Drive zapewnia największą możliwą redukcję ogólnych kosztów w zastosowaniach wodno-ściekowych.

Dedykowana do zastosowań:

  • Gospodarka wodna i nawadnianie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ciepłownictwo
  • NawadnianieFC200

 

Zakres mocy:

200-240 V ..... 0.25 kW - 45 kW

380-480 V ..... 0.37 kW - 1000kW

525-600 V ..... 0.75 kW - 90 kW

525-690 V ..... 45 kW - 1,2 MW

3 fazowe

3 x 200-240V… 0,25-45kW

3 x 380-480V… 0,37-1000kW

3 x 525-600V… 0,75-90kW

3 x 525-690V… 11-1200kW

1 fazowe

1 x 200-240V 1,1-22kW

1 x 380-480V 7,5-37kW

Dokumentacja techniczna

 

Obudowy
IP20/chassis, IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12 and IP66/NEMA 4X

Funkcje dedykowane dla wody Automatyczne dostrajanie sterowników PI
Dzięki automatycznemu dostrajaniu sterowników PI, przetwornica monitoruje reakcje systemu na korekty przez nią dokonywane i uczy się śledząc te reakcje, co powoduje szybkie osiągnięcie precyzyjnej i stabilnej pracy.

Tryb napełniania rur
Umożliwia kontrolowane napełnianie rur (w obiegu zamkniętym). Chroni przed uderzeniami wodnymi, rozrywaniem rur z wodą lub wysadzaniem czy innymi awariami.
 
Zabezpieczenie przed „suchobiegiem” pompy oraz funkcja „end of curve”
Ta funkcja wykrywa pęknięcia i wycieki. Końcówka łuku wyzwala alarm, wyłącza pompę lub wykonuje inną określoną przez użytkownika czynność. VLT® AQUA Drive stale ocenia stan pompy, w oparciu o wewnętrzne pomiary częstotliwości/mocy.

Standardowy regulator kaskadowy

Wbudowany regulator kaskadowy steruje maksymalnie trzema pompami wraz z ustaloną pompą główną.

Przełączanie silników
Ten wbudowany układ logiczny steruje przełączaniem pomiędzy dwoma pompami w zastosowaniach o dużym obciążeniu/w stanie gotowości. Ruch pompy w stanie gotowości zapobiega zakleszczaniu pompy. Wewnętrzny regulator czasowy zapewnia równomierne wykorzystanie obu pomp.
 
Kompensacja przepływu
Funkcja kompensacji przepływu zmniejsza wartość zadaną ciśnienia w zależności od przepływu - co zapewnia oszczędność energii.

Wstępne/końcowe rozpędzanie

Wstępne rozpędzanie umożliwia szybkie przyspieszenie pomp do minimalnej prędkości, od której zaczyna się normalne rozpędzanie. Chroni to łożyska oporowe przed uszkodzeniem. Sterowanie bezczujnikowe ciśnieniem lub przepływem

Bezpieczeństwo
Przetwornica VLT® AQUA Drive może być opcjonalnie dostarczona w wersji z funkcją bezpiecznego stopu, odpowiednią dla instalacji kategorii 3 zgodnych z normą EN 954-1. Cecha ta zapobiega przypadkowym i niezamierzonym uruchomieniom napędu.


Akcesoria
Dla VLT® AQUA Drive dostępny jest szeroki wybór akcesoriów, dostosowanych do potrzeb. W celu otrzymania dalszych informacji, patrz Instrukcja Obsługi.

Opcje
Opcje magistrali komunikacyjnych, programów użytkownika itp., są dostarczane w postaci gotowej do pracy – "plug and play.

Opcje wyświetlacza
Lokalny panel sterowania LCP (graficzny i numeryczny)Kabel do panelu LCP, 3 m Zestaw do montażu urządzenia zdalnego do lokalnego panelu sterowania (LCP)

Opcj ekomunikacji szeregowej

Opcjonalna karta Profibus (MCA-101) Opcjonalna karta DeviceNet (MCA-104) Ethernet IP (MCA-121)

Opcje we/wy

We/wy ogólnego zastosowania (MCB 101)
Opcja przekaźnika (MCB 105)
Opcja rozszerzonej kaskady (MCO-101)
Opcja zaawansowanej kaskady (MCO-102)
Opcja wejścia analogowego (MCB109 )
Opcja zewnętrznego zasilania 24 VDC (MCB-107)

Filtry
Filtr harmoniczny (AHF 005/010 MCE) Filtry fali sinusoidalnej (MCC 101) Filtr dU/dt (MCC 102)

Inne akcesoria
Zestaw IP21/NEMA1Kabel USB do komputera PCKabel filtra harmonicznego do komputera PC