Z wyn. rękojeścią

Kurki kulowe z wyniesioną rękojeścią

 

 

a)  wyniesienie rękojeści z zabezpieczeniem przed
     oblodzeniem np. dla CO2 w stanie ciekłym
     oraz dla medium w temperaturach ujemnych.

 

 

b)  wyniesienie rękojeści dla zaworów montowanych
     w trudno dostępnych miejscach oraz w instalacjach
     izolowanych.

 

 

 

 

 

 

Karta katalogowa