Regulacyjne

Zawory regulacyjne dwudrogowe ZK-KR

Maksymalna temperatura pracy wg wykresu  “ciśnienie temperatura” dla uszczelek kuli  z PTFE i PEEK

Uwaga: Przyłącza mogą być gwintowane jak i do wspawania. Wymiary jak przy zaworach ZK-K, ZK-G, ZK-S.

                     DN 15 ÷ 200                                                           PN do 16
                     DN 15 ÷ 100                                                           PN do 25

                Kula do zaworów w sekwencji stałoprocentowej "PI"                                          Kula do zaworów w sekwencji proporcjonalnej "P"

Zawory mogą być wykonane w Wersji I (ze stali kwasoodpornej) i w Wersji II (ze stali węglowej malowane farbą proszkową).

Sterowanie elektryczne:

Za pomocą nastawnej dźwigni.
Za pomocą przekładni mechanicznej z wizualnym wskaźnikiem położenia.
Sterowanie siłownikiem elektrycznym przy pomocy siłowników jednoobrotowych  0° - 90°. Napęd sterowany jest
w sposób ciągły sygnałem nastawczym napięcia 0 - 10V (AC lub DC) lub prądu 0 - 20mA (DC). Siłowniki mogą być
zasilane napięciem:
- zmiennym trójfazowym: 220V, 230V, 380V, 400V, 500V - / 50Hz oraz 440V, 460V - / 60Hz
- zmiennym jednofazowym: 220 - 240V / 50Hz; 110 - 120V / 60Hz
- prądem stałym: 24V, 48V, 60V, 110V, 220V

Sterowanie pneumatyczne:
Sterowanie siłownikiem pneumatycznym poprzez pozycjoner elektropneumatyczny sterowany prądem (4 - 20mA),
pneumatyczne - ciśnieniem powietrza.

Oferujemy siłowniki takich producentów jak REGADA (ISOMACT), MODACT-MOK, AUMA, EL-O-MATIC, BERNARD,
BELIMO, AIR TORQUE (HOERBIGER)  oraz na życzenie klienta także innych firm.

Szczegółowych informacji dot. doboru typu siłownika i schematów połączeń udziela nasz Dział Sprzedaży.

 

Karta katalogowa


 

Zawory regulacyjne trójdrogowe ZKT-KR


Uwaga: Wymiary jak przy zaworze ZKT-Kd.

Maksymalna temperatura pracy wg wykresu  “ciśnienie temperatura” dla uszczelek kuli z PTFE i PEEK

                           DN 15 ÷ 100                                       PN do 16

Zawory  trójdrogowe  mogą  być  wykonane  jako  rozdzielające  lub  mieszające. W zaworach rozdzielających wspólnym połączeniem jest tylko wlot. Medium wpływające przez to połączenie jest rozdzielane pomiędzy wylotami. W zaworach mieszających dwa połączenia są wlotami, a wylot jest wspólny.

Zawory mogą być wykonane w Wersji I (ze stali kwasoodpornej) i w Wersji II (ze stali węglowej malowane
farbą proszkową). Wszystkie zawory mogą być wykonane jako kompensacyjne lub w oprawach stałych.

Sterowanie elektryczne:
Sterowanie siłownikiem elektrycznym przy pomocy siłowników jednoobrotowych o < 0° - 90°. Napęd sterowany jest
w sposób ciągły sygnałem nastawczym napięcia 0 - 10V (AC lub DC) lub prądu 0 - 20mA (DC). Siłowniki mogą być
zasilane napięciem:
- zmiennym trójfazowym: 220V, 230V, 380V, 400V, 500V - / 50Hz oraz 440V, 460V - / 60Hz
- zmiennym jednofazowym: 220 - 240V / 50Hz; 110 - 120V / 60Hz
- prądem stałym: 24V, 48V, 60V, 110V, 220V

Sterowanie pneumatyczne:
Sterowanie siłownikiem pneumatycznym poprzez pozycjoner elektropneumatyczny sterowany prądem (4 - 20mA),
pneumatyczne - ciśnieniem powietrza.

Oferujemy siłowniki takich producentów jak REGADA (ISOMACT), MODACT-MOK, AUMA, EL-O-MATIC, BERNARD,
BELIMO, AIR TORQUE (HOERBIGER)  oraz na życzenie klienta także innych firm.

Szczegółowych informacji dot. doboru typu siłownika i schematów połączeń udziela nasz Dział Sprzedaży.

 

Karta katalogowa