Zasuwy nożowe

Zastosowanie
Zasuwy stosowane są na instalacjach przemysłowych w rurociągach ogólnego przeznaczenia. Zasuwy mogą być instalowane na rurociągach poziomych i pionowych w pozycji stojącej lub leżącej. Zasuwy mogą pracować wyłącznie w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Kierunek przepływu czynnika dowolny. Zasuwy standardowo wykonuje się z kółkiem ręcznym.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać następujące parametry:

  • typ
  • średnicę nominalną DN,
  • ciśnienie robocze czynnika,
  • temperaturę i rodzaj przepływającego czynnika.

 

Karta katalogowa - zasuwa nożowa typ ZZN