Zasuwy klinowe

Zastosowanie
Zasuwy stosowane są na instalacjach przemysłowych w rurociągach ogólnego przeznaczenia. Zasuwy mogą być instalowane na rurociągach poziomych i pionowych w pozycji stojącej lub leżącej. Zasuwy mogą pracować wyłącznie w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Kierunek przepływu czynnika dowolny. Zasuwy standardowo wykonuje się z kółkiem ręcznym.

Czynnik roboczy
asuwy standardowe przeznaczone są do odcinania przepływu wody przemysłowej i pitnej, pary wodnej, powietrza oraz innych nieagresywnych chemicznie i nietoksycznych płynów i gazów, o temperaturze do 250°C.
Zasuwy przeznaczone są do II grupy płynów

Przyłącza
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy kadłuba zgodnie z DIN 2634.
Długość zabudowy zgodnie z DIN 3202 ( szereg F5)

Szczelność zamknięcia zasuwy
Zasuwy w wykonaniu standardowym wykonuje się w klasie szczelności zamknięcia C wg DIN 3230.

Wymagania i badania

Projektowanie i wytwarzanie – zgodnie z DIN 3352
Próby ciśnieniowe – zgodnie z DIN 3230
Zasuwy poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 97/23/EC
Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204

Sposób zamawiania
W zamówieniu należy podać następujące parametry:

  •      typ i nr katalogowy,
  •      średnicę nominalną DN,
  •      ciśnienie robocze czynnika,
  •      temperaturę i rodzaj przepływającego czynnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta katalogowa - zasuwa klinowa kołnierzowa z trzpieniem wznoszonym typ ZZK, Nr kat:122SW.425, DN 40-600

Karta katalogowa - zasuwa klinowa kwasoodporna kołnierzowa z trzp. wznoszonym typ ZZK, Nr kat:122.250, DN40-600

Karta katalogowa - zasuwa klinowa typ ZZK, Nr kat: 043.250 DN 40 - 600

Karta katalogowa - zasuwa klinowa typ ZZK, Nr kat: 055.425 DN 40 - 600