Elektroniczne zabezpieczenia TI 180E

Wyłączniki silników indukcyjnych przeznaczone są do zakresu 20 - 180 A i zabezpieczają silniki o mocy do 90 kW przed przeciążeniem. Możliwe jest również dokonanie przesunięcia charakterystyki czasowej z zakresie od 2 do 30 sekund.

 • Sygnalizacja świetlna diodą LED obecności napięcia zasilającego
 • Sygnalizacja świetlna diodą LED przeciążenia
 • Sygnalizacja świetlna diodą LED zaniku fazy i asymetrii obciążenia
 • Sygnalizacja świetlna diodą LED nadmiernej temperatury uzwojeń
 • Zdalne zatrzymanie
 • Moduł wskaźnikowy i zerujący do montażu w tablicy
 • Przesunięcie charakterystyki czasowej
 • Przycisk resetu
 • Funkcja resetu ręcznego
 • Funkcja testowa
 • Galwaniczna izolacja styków kontaktowych


Dokumentacja techniczna

 

Napięcie sterujące

Prąd In

      Numer katalogowy  
       Typ        
24V 50/60Hz 20 - 180A 047H3013
TI 180 E
110V 50/60Hz 20 - 180A 047H3014 TI 180 E
220 - 230V 50/60Hz
20 - 180A 047H3015
TI 180 E
380 - 400V 50/60Hz  20 - 180A 047H3017 TI 180 E