Zawory zaporowe PN250

ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP 648

 

Średnica: 15 -125 mm; DN15 - DN125
Ciśnienie: 250 bar
Temperatura:  
do 600°C
Medium: woda, para wodna i inne neutralne substancje ciekłe i gazowe
Przyłącza: Kołnierzowe, spawane, gwintowane wewnętrznie.

 

Zawory zaporowe (648) przeznaczone są do otwarcia i przerwania przepływu medium i nie wolno ich stosować jako zawory regulacyjne do dławienia przepływu. Do regulacji przepływu medium należy stosować tylko zawory zaporowo-regulacyjne (typ 673).

Karta katalogowa

 ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP 648T

 

Średnica: 10 -100 mm; DN10 - DN100
Ciśnienie: 250 bar
Temperatura:  
do 250°C dla kwasów i ługów; do 550°C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200°C)
Medium: kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska
Przyłącza: Kołnierzowe, spawane, gwintowane wewnętrznie

 

Zawory zaporowe (648) przeznaczone są do otwarcia i przerwania przepływu medium i nie wolno ich stosować jako zawory regulacyjne do dławienia przepływu. Do regulacji przepływu medium należy stosować tylko zawory zaporowo-regulacyjne (typ 673)

Karta katalogowa

 ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY KWASOODPORNY TYP ZSA250/ TYP ZSB250

 

Średnica: 15 -125 mm; DN15 - DN125
Ciśnienie: 250 bar
Temperatura:  
do 250°C dla kwasów i ługów; do 550°C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200°C)
Medium: kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska
Przyłącza: Kołnierzowe, spawane, gwintowane wewnętrznie

 

Zawory zaporowe (ZSA250) przeznaczone są do otwarcia i przerwania przepływu medium i nie wolno ich stosować jako zawory regulacyjne do dławienia przepływu. Do regulacji przepływu medium należy stosować tylko zawory zaporowo-regulacyjne.

Karta katalogowa